Velikonoční zvyk, který patřil k Velikonocům stejně jako pomlázka, se dodnes udržel jen v několika obcích, například ve Vraclavi. Obyčej v této souvislosti v našem kraji doplnil tradiční masopustní pochůzky a masky z Hlinecka či tradici východočeského loutkářství.
„Je obdivuhodné, že se tyto velikonoční tradice dochovaly do dnešní doby a neupadly zcela v zapomnění. Velice si vážím všech, kteří o lidové zvyky pečují a předávají je další generaci. Je to nesmírně důležité pro zachování jedinečnosti daného místa a pro zdejší obyvatele další z možností, jak se s ním ještě více ztotožnit," říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.
Nominační návrh zpracovaly Hana Vincenciová z Východočeského muzea v Pardubicích, Ilona Vojancová ze Souboru lidových staveb Vysočina a Soňa Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Vlastní zvyk vodění Jidáše přímo navazuje na chození „hrkáčů" („řehtačů"), kteří chodí po vsi od Zeleného čtvrtka, kdy zvony odletěly do Říma, až do Bílé soboty, kdy odpoledne začínají chlapci strojit svého Jidáše a začíná obchůzka s maskovanou postavou. S říkankou, odsuzující Jidášovu zradu, obcházejí chlapci vesnické domy a jsou za to hospodáři obdarováváni.
Od roku 2009 jsou do „Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury" zapsány kromě uvedených zvyků také „Slovácký verbuňk", „Jízdy králů na Slovácku", „Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi". V roce 2011 k nim přibyla „Myslivost – plánovitě trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako přirozená součást života na venkově".
Hlavním účelem „Seznamu" je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. Pokud by Česká republika nezřídila tento seznam, nemohla by nominovat žádné statky k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). V tomto světovém seznamu má Česká republika zapsány prozatím – slovácký verbuňk (2005), masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011) a sokolnictví (2010, kdy se Česká republika přidružila k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty). (tz)