Objekt zvonice patří mezi zajímavé stavby v Semaníně, obce nedaleko České Třebové, kde si příští měsíc připomenou 660 let od první písemné zmínky. Už nyní se obec na oslavy spojené se srazem rodáků připravuje. V minulých dnech byla dokončena první etapa rekonstrukce šindelové střechy na márnici a spodní části zvonice, oprava bude dokončena příští rok. Semanín na ni získal dotaci 100 tisíc korun od Pardubického kraje a 70 tisíc od památkářů.