Seznam měřených úseků řidiče zajímá

Pročetl si ho i Zdeněk Barvínek z Ústí: „Nemám žádný problém s tím, abych byl měřen a popřípadě tvrdě potrestán za překročení rychlosti v místě, kde je to nebezpečné. Třeba před školou. Vadilo by mi ale, kdybych byl potrestán za to, že jsem jen o trochu překročil rychlost na průtahu městem,“ podotkl podnikatel.

Seznam čítá dvanáct úseků. „Stanoveny byly s ohledem na nehodovost či komplikovanost dopravní situace, ale také s ohledem na žádosti, stížnosti a podněty občanů v dotčených lokalitách,“ vysvětlil velitel strážníků Martin Faltus.

Městem se řítil osmdesátkou

Strážníci se vydávají kontrolovat rychlost projíždějících aut jednou týdně. Zatím naposledy to bylo například u Základní školy na Třebovské ulici a ulici Čs. armády pod nemocnicí. „Na Třebovské ulici jsme měli řidiče, který podruhé za půl roku opakovaně překročil rychlost, na ulici Čs. armády pak ´rekordmana´, který překročil povolenou rychlost o třicet kilometrů,“ uvedl ke kontrolám velitel strážníků. Městská policie bude dál monitorovat motoristy zhruba čtyřikrát do měsíce po dobu dvou až tří hodin.

A co nachytaným „hříšníkům“ hrozí? Za překročení povolené rychlosti do dvaceti kilometrů za hodinu může být v blokovém řízení udělena pokuta tisíc korun, za překročení rychlosti o více než dvacet kilometrů může řidič „vyfasovat“ i pokutu ve výši dva a půl tisíce korun. „Měření provádíme zásadně v intravilánu města (souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí pozn. redakce), na rizikových úsecích, v místech, kde si občané na překračovaní rychlosti stěžují, nikoliv na příjezdech a výjezdech z města,“ dodal Martin Faltus. Zveřejněním seznamu chce městská policie předcházet i námitkám řidičů, že o pravidelných kontrolách nevěděli.

Stanovené úseky komunikací (v obou směrech):

1) silnice I/14 (v celé délce)

2) silnice II/315 Kerhartice (pod lesem)

3) silnice II/315 Knapovec (v celé délce)

4) silnice II/360 Černovír (u zastávek Bus a ČD)

5) silnice II/360 Na Tiché Orlici (od horizontu po železniční přejezd)

6) silnice II/360 Letohradská (u STK)

7) ulice Čs. Armády (v celé délce)

8) ulice Tvardkova (v celé délce)

9) ulice Popradská (v celé délce)

10) ulice Dukelská (v celé délce)

11) ulice Třebovská (v celé délce)

12) ulice Sokolská (v celé délce)