Letošní zima byla pohledem myslivců sice náročnější než ty předcházející, ale k vyššímu počtu úhynů zvěře nedošlo. Ztráty ale přijdou, jakmile srnčí zvěř začne konzumovat monokultury, hlavně řepku. „Dochází k tomu v polních honitbách, kde jsou monokultury, hlavně řepka olejná. Především u srnčí zvěře bude docházet k otravě dusičnany, s tím bohužel myslivci jen těžko něco udělají,“ potvrdil Pavel Chalupa, jednatel okresního mysliveckého spolku.

Myslivci se letos museli pořádně otáčet, zvěř se shromažďovala u krmelců. „Obvykle se přikrmuje jednou týdně, ovšem tuto zimu museli myslivci krmelce minimálně dvakrát týdně doplňovat. V zimě se přikrmuje hlavně kvalitním senem, ovsem, případně ječmenem nebo granulemi. Příjem je menší než v letním období, důležitý je dostatek vlákniny,“ vysvětlil Pavel Chalupa.

Ten zná také aktuální stavy zvěře, jejíž sčítání proběhlo začátkem února. „Převažuje srnčí zvěř, její početní stav převyšuje ten normovaný. Divokou populaci bažantů máme bohužel jen na Vysokomýtsku a Lanškrounsku. Podobné je to s koroptvemi. I přes snahu a zvýšenou péči, aby se přírodní cestou rozmnožily, nemůže se to dařit, protože nemají podmínky jako dřív. Chybí nám polní cesty, remízky a biopásy. Zemědělské plochy jsou na velkých rozlohách. Zajíci jsou zastoupeni, ale jejich stavy jsou minimální,“ shrnul Pavel Chalupa.