„Naše škola byla oslovena, hned jsem na nabídku kývla, protože to je věc, na kterou ´zušky´ čekají třicet let. Konečně školy budou moci pracovat podle svých přání a možností,“ říká ředitelka Hana Chvátilová, která pro tuto aktivitu navíc musela „strhnout“ kolegy. Do konce června musí škola podle ministerstvem dané metodiky provést sebehodnocení s výstupy, co změnit a co ponechat. „K tomu přidáme naše přání a letité touhy a vzejde nám, jak se naše škola bude dál ubírat,“ naznačuje stručně ředitelka.

Radikální změny

V reálu to vypadá následovně: škola dostává vznikající rámcový vzdělávací program k opakovanému připomínkování. „S radostí musím říct, že připomínky, které měli naši nejzkušenější učitelé, se opravdu v pozměněných návrzích ihned objevily. Jsme spolutvůrci toho, co bude později závaznou normou všech ´zušek´, které podle rámcového programu budou tvořit své školní programy,“ říká spokojeně Hana Chvátilová. Jak dodává, doposud nastavovala svou hlavu, protože některé věci ve škole nedělali ve shodě s požadavky inspekce a ministerstva, avšak podle nejlepšího vědomí a svědomí. „Naším nejodvážnějším návrhem bylo, že všechny dechové nástroje budou mít první stupeň studia sedmiletý jako ostatní nástroje, doposud byl čtyřletý. Převratná je také práce na změně hudebních nauk,“ konkretizovala ředitelka a pokračovala: „To byl teoretický předmět, který se někde učil báječně, ale jinde to byl strašák, kterého se děti bály. Ráda bych, aby tento předmět spojoval celou školu a děti ze všech nástrojů se v něm učily to, co jako muzikanti potřebují. Chceme radikální změnu pojetí tohoto předmětu.“

Rámcové vzdělávací programy budou hotové do konce příštího školního roku a stanou se jediným zcela závazným dokumentem. V platnosti budou od roku 2009, svými školními vzdělávacími programy se školy budou řídit od roku 2011.