Zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, paragraf 135 praví: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.“

Kdo postrádá obraz?

Do konce minulého roku úřady ztráty a nálezy schraňovaly jeden rok a poté připadly státu. Od začátku letošního roku ztracené a zapomenuté věci čekají na své majitele šest měsíců. Po uplynutí této doby připadnou obci, která je může prodat. A jaké „poklady“ úřady ukrývají? Na pokladnu Městského úřadu v České Třebové byly letos odevzdány dioptrické brýle, rukavice, dámské hodinky, ale také pánské horské kolo a batoh. Za pozornost určitě stojí nalezený obraz Karlových Varů. V Žamberku lidé na finanční odbor nejčastěji přinášejí klíče, peněženky a jízdní kola. Jednou podle informací Hany Matějíčkové, pracovnice odboru, na úřadě na svého majitele čekal ztracený zahradní postřikovač. Podobné zkušenosti mají také na Městském úřadu v Ústí nad Orlicí, kde ztracené věci přijímají na odboru vnitřních věcí.

Kuriózní nález

Klíče, které někdo shání, ty nikdo neodevzdá a obráceně. Stručně shrnuli zkušenosti na Městském úřadu v Jablonném nad Orlicí. Jednou prý nálezce přinesl klíčky od auta zasunuté do víčka od nádrže. „Jakékoli zvíře je nález,“ informovala Deník Naděžda Krčilová z choceňského městského úřadu a pokračovala: „Asi před rokem jsme tu měli psa. Pokud se nepřihlásí majitel, musíme ho dát na náklady města do útulku.“ I na takové situace musí být úřad připravený, proto je k dispozici psí bouda i granule. Častější jsou zde však běžné nálezy zavazadel, telefonů nebo jízdních kol.