Chátrající budovu nyní převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a brzy ji nabídne k prodeji.

Budova, která je nemovitou kulturní památkou, připadla do rukou státu díky konfiskaci dle dekretu prezidenta republiky z roku 1945. Sloužila jako internát střední průmyslové školy a následně jako sídlo Výchovného ústavu Brandýs nad Orlicí s kapacitou až třiceti lůžek.

Zlomovým rokem byl ale rok 1997, voda při povodních tehdy dosahovala do výšky jednoho a půl metru. Několik let tu poté ještě sídlil výchovný ústav, před několika lety ale osiřel a sídlo je nyní ve špatném technickém stavu prázdné. Letos na podzim převzal objekt o výměře bezmála devíti tisíc metrů čtverečných ÚZSVM a chystá se jej nabídnout k prodeji. „Předpokládáme, že prodej se uskuteční v průběhu prvního pololetí 2018 formou výběrového řízení s následnou aukcí,“ uvedl Vladimír Kremlík z hradeckého pracoviště ÚZSVM.

Nabízí se otázka, zda bude mít o budovu zájem město. Podle starosty Petra Řeháka bude záležet především na ceně, kupce totiž čekají další investice do oprav budovy.

Brandýské sídlo je je součástí seznamu ohrožených památek. V uvedené nemovitosti se ale nacházejí i movité kulturní památky – například čalounění stropu nebo zábradlí. „Na sousedním pozemku se nachází menší park se vzrostlými památnými stromy ve stavu vyžadujícím specializovanou údržbu,“ doplňuje informace úřad.

Z historie…
Budova byla vystavěna v letech 1781 – 1783 na pokyn Františka Norberta Trautmannsdorfa v letech 1781 až 1783. Další přestavby se zámek dočkal roku 1820, když jej koupil bohatý pražský měšťan Karel Blažek. Rodina Blažků hospodařila v Brandýse a rozšiřovala zámecký areál o další stavby do roku 1869, kdy brandýský velkostatek čítající 21 vsí koupil Jiří Parish. Roku 1914 je koupila a nechala přestavět bankéřská rodina Fischerů. Od roku 1945 patří státu.
(zdroj: NPÚ)
Zpustlé sídlo bývalého internátu a výchovného ústavu v Brandýse nad Orlicí.