Mnohá sídla se delší dobu netají názorem, že se musí jinak dělit daně, aby Praha nebyla zvýhodněna jako dosud. Například podle Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí by do rozpočtu krajů měly přejít peníze na přímé náklady na krajské školy.

Martin Krejza, starosta Vysokého Mýta, dokládá, že menší města tlačí na to, aby dostávala více: „Diskutabilní je za prvé ten rozdíl mezi Prahou a malými obcemi, to by se určitě mělo upravit. Praha by měla dostávat pořád více, dosavadní rozdíl je ovšem obrovský. Druhou věcí, a to totálně nesmyslnou, je ono pověstné zařazování sídel do pásem podle počtu obyvatel. Pro nás je zajímavé pásmo deset tisíc, jsme naštěstí nad ním, jinde to je ale problém, když jsou těsně pod tímto počtem. Je prostě nutné stanovit, aby městům připadlo více peněz, aby třeba některé daně zůstávaly hned v místě, aby vůbec nešly státu.“ Daně by Vysoké Mýto pochopitelně využilo na více akcí, důležité je, že peníze by šly na konkrétní zlepšení prostředí ve městě.