Jedná se například o Dolní Roveň na Pardubicku, Heřmanův Městec a Otradov na Chrudimsku, ale i Pardubice.

Znovu přepočítat hlasy chce v krajském městě uskupení Naše Pardubice vedené Filipem Sedlákem. Hnutí se do pardubického zastupitelstva nedostalo, skončilo těsně pod pětiprocentní hranicí. Domnívá se ale, že výsledky ještě zvrátí u soudu.

Dezinformace

„Mezi voliči se začaly šířit uměle vykonstruované dezinformace o neplatných hlasech, kterým podlehli i členové některých komisí,“ tvrdil Sedlák s tím, že zmatek měly způsobit volební lístky, kde bylo možno zaškrtnout jak stranu, tak zároveň jednotlivé kandidáty.

Jinde prý zase byly vyhodnoceny jako neplatné ty volební lístky, které byly v obálce samostatně bez druhého hlasovacího lístku do obvodu či města. „Dle svědectví víme, že takto jedna komise nezákonně vyřadila asi 20 volebních lístků,“ řekl Sedlák. O kterou volební komisi se mělo jednat, ale neuvedl.

Nejvíce poškozeno se uskupení cítí ve volebním okrsku 1001. „Dle oficiálních výsledků jsme zde měli získat 299 hlasů, tedy 2,8 % hlasů. Při vydělení číslem 39, tedy počtem kandidátů naší listiny, jsme došli k číslu 7,66 voličů. Jenže my jsme při obcházení svých známých a přátel zjistili, že zde máme minimálně 13 voličů, z nichž nám již 10 podpisem pod čestné prohlášení potvrdilo, že dali hlas celé straně, čímž se v počtech dostáváme už na 507 hlasů a 4,65 % v tomto okrsku. Nějakým záhadným způsobem se stalo, že nám hlasy chybí. Je vhodné připomenout, že naše volební strana zůstala pod pětiprocentní hranicí jen o 0,07 %, což je asi 17 voličů,“ řekl Sedlák.

Krajský soud musí o námitce rozhodnout do dvaceti dní. Je tak možné, že se tomuto odkladu bude muset přizpůsobit i ustavující zastupitelstvo města, které se má sejít 1. listopadu. Případný zisk hnutí Naše Pardubice by totiž pohnul se současným rozložením mandátů.

Bez podpory ANO

Sedlák se netají tím, že by nepodpořil koalici v čele s hnutím ANO. A ani ANO by s ním koalici tvořit nechtělo. „Pokud by se do zastupitelstva dostaly Naše Pardubice, tak s nimi bychom nejednali,“ poznamenala krajská šéfka ANO Helena Dvořáčková.