Pro zahřátí nám naše milé kolegyně uvařily svařáček a pro děti horký čajík. Velké dík patří všem, kdo nám na občerstvení přispěli. Za nápoje lidé neplatili, ale mohli přispět na sbírku SDH Lichkov určenou pro Michala Čermáka z Dolní Moravy, který je postižen dětskou mozkovou obrnou a nutně potřebuje nový mechanický invalidní vozík. Sbírka byla založena již při slavnostním otevření nové klubovny SDH. A za obě akce se nám pro Michala podařilo vybrat celkem 2 141 Kč, které budou rodičům Michala předány osobně zástupci SDH.
Všem účastníkům se společné zpívání a sousedské poklábosení moc líbilo a příslibem jsme si slíbili, že se za rok u stromečku zase sejdeme.
Rádi bychom poděkovali starostovi obce panu Brůnovi za zapůjčení hasičského vozidla LIAZ pro osvětlení všech přítomných. Též děkujeme všem, kdo se na akci podíleli.
A na závěr nám dovolte Vás srdečně pozvat na již tradiční 9. koncert Vánoční Vigilie v místním kostele dne 23. 12. 2013 od 18 hodin.
nadšenci z Lichkova