Devět škol různého stupně vzdělání včetně základní umělecké školy reprezentuje region v pokusu o světový rekord ve vytvoření galerie znaků obcí a měst z odpadových materiálů. Poselstvím akce, kterou vyhlásila společnost Eko-Kom ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou Dobrý den, je informovat veřejnost o nutnosti kvalitního třídění odpadů, které zvyšuje možnosti jejich dalšího využití.

Školy přispějí ke světovému rekordu


K pokusu o rekord je přihlášeno již více než pět set škol z celé republiky, mezi nimi i školy ze Žamberku, Chocně, Letohradu, Damníkova, Klášterce nad Orlicí, Semanína nebo z Červené Vody. „Do výroby znaku naší obce se s chutí pustili Ekoláci, kteří pracují v nepovinném předmětu Ekologické praktikum. Patnáct žáků se na výrobě podílelo po dobu šesti týdnů. Mladší žáci zajišťovali především sběr víček a jejich třídění podle barev, starší se podíleli na návrhu pracovního postupu a samotném lepení. Ačkoliv znak tvořila jen malá skupina žáků, fandila nám celá škola. Protože jsme se s výrobou přemístili do školních dílen, kde současně probíhal sběr elektrospotřebičů v rámci projektu Ukliďme si svět!, mnozí spolužáci, učitelé i rodiče, kteří přicházeli do školy se sběrem, sledovali, jak se nám daří,“ vzpomíná na společné úsilí učitelka Eva Veselá. I když se výroba znaku neobešla bez pří a nutných oprav, celá škola se těší, že její jméno bude zapsáno do České knihy rekordů. Galerie znaků měst a obcí bude díky spolupráci se společností Veletrhy Brno sestavena 13. ledna příštího roku na veletrhu GO a Regiontour v Brně. K vidění bude také na webové adrese www.znakymestaobci.cz.

ZŠ a MŠ Červená Voda není v oblasti ekologické výchovy nováčkem. Naopak. Již podruhé se stala nositelem titulu „Ekologická škola 1. stupně Pardubického kraje“, v krajské soutěži Zelený ParDoubek byla už dvakrát úspěšná v kategorii základních škol (2. místo) i v absolutním pořadí všech škol (5. místo). V celostátní soutěži škol „Ukliďme si svět!“ ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů loni i letos obsadila 1. místo.

(tz, miš)