Po přivítání a zahájení tohoto pravidelného podzimního aktivu, který lektoroval okresní šéf značení Lubomír Javůrek, byli účastníci seznámeni s plánem obnovy značených turistických cest a nosných prvků na rok 2010. Noví značkaři byli seznámeni s problematikou a byly s nimi dohodnuty termíny jejich proškolení. Na aktivu byli přítomni i někteří již „vysloužilí“ značkaři, kterým bylo poděkováno za jejich dosavadní činnost. Byli odměněni jubilanti a probraly se postřehy a připomínky z revizí značených cest v orlickoústeckém okrese, ve kterém se zhruba pět desítek značkařů stará o téměř 1300 km turistických cest. Po informacích z ústředí a poznatcích z kontrol značených cest se značkaři po výborném obědě v bohaté diskusi podělili o poznatky a zkušenosti z dosavadní činnosti a rozešli se s přáním mnoha zdaru do další značkařské sezony.

Tak zní zpráva, kterou redakci adresoval jeden ze zasloužilých značkařů, známý ústecký turista a spolupracovník Orlického deníku Míla Kadrman. My s radostí udělujeme „palec nahoru“ za všechnu obětavou práci, jíž značkaři odvádějí. I díky jim je náš region vyhledávaným cílem turistů od nás i ze zahraničí.