Jak děti v Borku tráví svůj volný čas? „Venku,“ odpověděla Andrea Miková, když dvě z jejích tří dětí zvědavě nahlížely do prostor bývalé výměníkové stanice na příměstském sídlišti. To, co se tam včera dělo, se totiž týkalo především jich. Po letech čekání se občanskému sdružení Naděje, které v Borku provádí terénní sociální práci a další činnosti, podařilo rozjet projekt, který byl dlouho jen na papíře – nízkoprahové centrum pro děti a mládež.

Rozhýbat věci na sídlišti s největší koncentrací romské menšiny v kraji pomohl až neúspěch města v projektu Agentury pro sociální začleňování. „Městu bylo vytýkáno, že v lokalitě není nízkoprahové zařízení,“ říká Viktor Pešek, který už post vedoucího sice opustil, ale protože se nepodařilo najít nástupce, je i nadále vedením pověřený. Věci se daly nakonec do pohybu tak rychle, že centrum se zrodilo v rekordních dvou týdnech. Včera začal zkušební provoz, jenž potrvá do prosince.

„Nabídneme veliké množství aktivit pro celé sídliště, vysondujeme skutečné potřeby a zájmy. Nejsme na to sami, spolupracují s námi další subjekty – dům dětí, mateřské centrum, taneční škola, jednotlivci, praktická škola. Dopoledne bude určeno pro maminky s dětmi. Odpoledne bude fungovat nízkoprahové centrum. Jeho hlavní myšlenkou je nabídnout aktivity, ale neorganizovaně. Další složkou budou organizované aktivity ve spolupráci s dobrovolníky Naděje a dalšími. Přeneseme sem stávající aktivity, jako je stolní tenis nebo deskové hry, a nově taneční a výtvarné kroužky nebo doučování angličtiny a počítačů,“ naznačil Viktor Pešek.