„Domov důchodců v Ústí nad Orlicí je tradičním poskytovatelem sociálních služeb nejen pro obyvatele města, ale i širší region. V posledních letech prožívají sociální služby systémové změny a transformuje se především jejich financování, což právě příspěvkové organizace nutí k zamyšlení nad budoucností. Domov důchodců je sice díky předchozí paní ředitelce v dobré kondici, přesto je nezbytné zvolit rozumnou strategii, která umožní včas reagovat na změny situace," uvedl Jan Vojvodík. Nový ředitel se sociálním službám pro seniory věnuje téměř deset let, mimo jiné založil a donedávna provozoval komunitní web pro seniory www.sedesatka.cz.
„V současné době jsme svědky trendu posilování terénních sociálních služeb, což je jistě správná cesta. Na druhé straně společnost potřebuje zachovat stávající kapacitu pobytové péče, takzvaná lůžka neztratila své opodstatnění. Již nyní lze pozorovat změnu struktury uživatelů pobytových služeb pro seniory, stále vyšší počet míst je vyhrazen spoluobčanům s významně sníženou schopností sebeobsluhy. Pobytová zařízení i ambulantní a terénní sociální služby se musí více než dříve učit spolupracovat, vzájemně se doplňovat a především komunikovat tak, aby jejich partnerem byl spokojený uživatel, který se v systému neztratí," doplnil nový ředitel.
Domov důchodců v Ústí nad Orlicí má kapacitu 139 lůžek a patří tak k největším zařízením svého druhu v regionu. Zřizovatelem domova důchodců je město Ústí nad Orlicí.