Stanovisko 
vedení radnice

Vážení spoluobčané,
změna autobusových jízdních řádů platná od 9. 6. 2013 nebyla s vedením města ani s odborem dopravy MěÚ konzultována. Nikdo ze zástupců města nebyl v této věci kontaktován a nebyl předem vyrozuměn o zamýšlené rozsáhlé změně jízdních řádů k výše uvedenému datu. Ke změnám, které vedly k přetrasování linek a ke snížení počtu spojů projíždějících kolem nemocnice, jsme se nemohli vyjádřit a tyto změny jsme neměli možnost připomínkovat a jakkoliv je ovlivňovat. Z toho důvodu vedení města o změnách předem neinformovalo veřejnost.
Odmítáme a ohrazujeme se proti tiskové zprávě společnosti OREDO s.r.o. a proti zdůvodnění realizované změny, ve kterém se uvádí, že snížení počtů linek je na základě požadavku města Ústí nad Orlicí. Doposud jsme byli vždy v časovém předstihu o zamýšlených změnách informováni a návrhy jsme měli možnost připomínkovat. O současné úpravě jsme se dozvěděli až v pondělí 10. 6. 2013 od Vás občanů. Postup společnosti OREDO s.r.o. nechápeme a považujeme jej za porušení všech dosavadních dohod a ujednání.
Důrazně protestujeme proti postupu společnosti OREDO s.r.o., která nám zabránila v komunikaci jak s našimi občany, tak s představiteli dotčených měst a obcí a zabránila všem se na tuto změnu připravit.
V současné době jsme ve spojení s představiteli Pardubického kraje a snažíme se situaci objasnit a nalézt řešení pro následující období. Zároveň žádáme o oficiální stanovisko zástupců Pardubického kraje a o zdůvodnění postupu společnosti OREDO s.r.o.
Vážení spoluobčané, omlou- váme se za komplikace, které jsme nezpůsobili a ani jsme neměli možnost jim předejít nebo je ovlivnit. O stanovisku Pardubického kraje Vás budeme informovat.
Petr Hájek, starosta města
Zdeněk Ešpandr,
1. místostarosta města

S obcemi se musí
 o změnách jednat

Tvrzení společnosti OREDO a vedení ústecké radnice jsou v zásadním rozporu. Orlický deník proto oslovil ředitele a jednatele OREDO za Pardubický kraj Jiřího Krále. „O situaci v Ústí nad Orlicí jsem informován. Co se týká zastávek u nemocnice a na Tvardkově ulici, tam byl problém s hygienickými normami. To byl jakýsi první signál k tomu, že se tam musí něco udělat. Vzhledem k tomu, že jsem se seznámil s reakcí ústecké radnice teprve ve středu večer, zadal jsem si analýzu současného stavu a komentář k celé věci budu schopen dát začátkem příštího týdne," prohlásil Jiří Král.
Na otázku, zda je možné provést změny jízdních řádů a neinformovat o tom vedení dotčeného města, odpověděl: „Za sebe říkám, že to možné není. Pokud ale došlo k něčemu takovému, tedy že změny byly provedeny bez souhlasu vedení města a bez toho, aby bylo informováno, vyvodím z toho důsledky. O takových věcech se musí s obcemi jednat, zvlášť pokud jde o takovouto zásadní změnu. Nechám si doložit, jak bylo postupováno. A pokud došlo bez mého vědomí k pochybení, budou důsledky, a to směrem dovnitř Oreda. To říkám na rovinu."

Kdybych to věděla, šla bych pešo

Kdo za co může, by tedy mělo být jasné příští týden. Zatím ale bude dál v Ústí panovat „blbá nálada". Vyjadřuje ji i jedna z reakcí na facebooku: „Tak teď už mi je jasné, proč mi to dnes nejelo z Tvardkovy, já tam stála a čekala jak ta kráva, kdybych to věděla, šla bych na nádraží pešo, udělala bych líp, aspoň bych stihla vlak do Pardubic," píše se v ní. (ký, tz)