O svatých a církevní historii si budeme opět povídat s docentem Liborem Janem z Historického ústavu Filozofické fakulty v Brně.

Do Zlatého Posvícení můžete přispět i vy a o akcích, které pořádáte, nám napsat na adresu: posviceni@rozhlas.cz.
Nedělní rozhlasové Posvícení natáčel Filip Novotný ve Vysoké nad Labem. Vysoká leží na cyklistické trase „Labská stezka“ a na plánované cyklostezce „mechu a perníku“ vedoucí z Hradce Králové do Pardubic.

Turisté se mohou těšit na budovanou rozhlednu na kopci Milíř, která vyroste na křižovatce turistických značených cest a cyklotras. V katastru obce se nachází známý opatovický jez, založený Vilémem z Pernštejna roku 1513, který zásobuje vodou 35kilometrů dlouhý, dosud funkční kanál. Prostor v pořadu také dostanou pamětníci paravýsadku Barium, kteří seskočili nedaleko obce z anglického letounu Halifax.

Český rozhlas Pardubice a rozhlasové Posvícení naladíte každý víkend po poledni na frekvencích:
104,7 FM
pro Pardubický kraj,
102,4 FM na Svitavsku
a 98,6 FM na Ústeckoorlicku.