Hlavním bodem jednání byla smlouva o spoluúčasti města na financování protipovodňových opatření na Divoké Orlici. Občané si do programu navíc prosadili projednání jejich nesouhlasu s realizací této investice. Ten nyní vyústil v petici „Stop zbytečnému kácení“, která bojuje proti vymýcení aleje lip. V Žamberku se ale vede i širší diskuze o podobě opatření.

Nespokojení občané vytvořili skupinu Živý Žamberk a spustili petici. Nelíbí se jim, že lípy by měly v okolí Divoké Orlice nahradit sakury a keře. Požadují, aby město kácení přehodnotilo a zajistilo adekvátní náhradu. „Přestože chápeme potřebu chránit se proti povodním, chtěli bychom dát najevo, že se současným stavem protipovodňové ochrany nesouhlasí více lidí,“ uvedla za petiční výbor Lenka Goliášová.

Požadavek veřejnosti není nedosažitelný. Investor protipovodňových opatření, kterým je Povodí Labe, se úpravám nebrání. „Požadavky na protipovodňovou ochranu jsou plně v gesci obcí. My jako investor jednáme výhradně s městem, ale v žádném případě nechceme dělat nic, s čím by město nesouhlasilo. Samotné kácení se může provádět pouze v době vegetačního klidu, tedy je časový prostor na dohodu,“ řekla mluvčí podniku Hana Bendová.

Zvolí cestu

Zastupitelé nakonec smlouvu o financování protipovodňových opatření neschválili. Rozhodnout by o ní měli na dalším jednání 19. června. Budou muset zvolit jednu z cest, které vzešly z diskuze. Pokud smlouvu schválí, stavba bude pokračovat s přispěním města ve výši 18 milionů (15 procent ceny) podle současného projektu. Pokud ji neschválí, nabízí se další varianty: uvést řeku s nábřežím do původního stavu za 20 až 30 milionů korun, nebo pokračovat jinak s rizikem ztráty dotace.

Než zastupitelé v červnu rozhodnou, měla by se uskutečnit informační schůzka města a veřejnosti s investorem, projekční kanceláří, zhotovitelem a Českou inspekcí životního prostředí.

Přišly komplikace

Stavbu protipovodňových opatření provázejí potíže od loňska. V listopadu dostala výpověď firma Navimor – Invest S.A. a stavbu převzal investor Povodí Labe, který už vybral nového dodavatele. Firma Mados MT s.r.o. se zavázala stavbu dokončit do konce listopadu 2019 za necelých 112 milionů korun. Pětaosmdesát procent ceny pokryje dotace ministerstva zemědělství, město se má podílet 15 procenty, přičemž dosud investovalo 8 milionů korun. Příjemcem dotace je investor Povodí Labe.

Adéla Janovská