„Na jednání jsem společně s hejtmanem seznámila ministra vnitra a odpovědné pracovníky ministerstva s důvody nesouhlasu občanů města s umístěním jakéhokoliv azylového zařízení na území města. Připomněli jsme usnesení zastupitelstva města a již předanou petici občanů. V následné diskuzi pan ministr oznámil rozhodnutí o ukončení všech kroků směřujících k umístění zařízení do opuštěného areálu bývalého výchovného ústavu v Králíkách," ohlíží se za klíčovým jednáním Jana Ponocná.
Ministr podle ní dále deklaroval, že při výběru lokalit pro takováto zařízení se budou nadále zaměřovat na objekty, které nejsou v obydlených částech měst a obcí. Rovněž zmínil, že ministerstvo upouští od záměru umístit stejné zařízení v Benešově.
Starostka Králík potvrdila připravenost města převzít objekt do jeho majetku. Město je připraveno jednat s příslušnými institucemi. Jana Ponocná očekává, že v případě bezúplatného převzetí objektu bude předávací smlouva obsahovat omezení v nakládání s objektem, kterou bude nutné dodržet pravděpodobně po dobu 10 let. Jaká omezení to budou, se Králičtí dozví až v průběhu jednání o převodu. O uzavření smlouvy bude rozhodovat zastupitelstvo. Z bývalého výchovného ústavu by mohly být byty, zájem o něj má soukromý investor.
„Chtěla bych touto cestou vyjádřit naději, že se život města po měsících nejistoty, strachu a zjitřených emocí vrátí k normálu. Současně bych chtěla poděkovat všem, kteří neuvěřili hloupým pomluvám, že vedení města podniká aktivní kroky k tomu, aby azylové zařízení bylo ve městě zřízeno, a vyjádřili nám podporu, i když to nebylo jednoduché," uzavírá Jana Ponocná, jejíž dík patří také hejtmanovi.

(zr)