Podle informací starosty Ladislava Valtra se uvažuje o rekonstrukci, a to zřejmě ve dvou etapách. „V přípravě první etapy bychom se měli zaměřit nejprve na provozní část, tedy na technologii chlazení, rozvody chladiva, ledovou plochu… Součástí této etapy by byly i nové mantinely či moderní řešení střídaček," nastínil plány starosta.

POŽÁDAJÍ O DOTACE

Náklady první etapy se pohybují odhadem okolo pětadvaceti milionů korun, město se však chce ucházet o evropské dotace, které by mohly být až 80 procent uznatelných nákladů. V případě přiklepnutí dotace by se mohlo začít rekonstruovat na jaře roku 2018.

Ve druhé etapě by pak došlo na rekonstrukci a dostavbu zbývajících částí stadionu. „Spočívala by v doplnění kapacit šaten sportovců a přístavbu nové tribuny na východní straně," informoval Ladislav Valtr s tím, že se počítá i se vzduchotechnikou a přestavbou vstupní části. „A to i se zázemím pro bruslící veřejnost, rozhodčí a ošetřovnu," konstatoval starosta a dodal, že časový horizont této etapy je v rozmezí let 2020 – 2022.