Loni jste byli opravdu kousek od toho získat od NSA dotaci v hodnotě 90 milionů na výstavbu zimního stadionu. Jak zpětně vnímáte fakt, že vám ji nakonec neudělili?

 Na jedné straně to vnímám jako realitu, na druhé straně jako hořkou zkušenost nad zmarem práce spousty lidí.   

 Budete žádat o dotaci znovu? 

Od vedení NSA jsme obdrželi informaci o připravované výzvě, která by měla být vyhlášena v dubnu nebo květnu letošního roku. Až se důkladně seznámíme s podmínkami konkrétní výzvy, budeme zvažovat, zda žádost podáme či nikoliv. V té souvislosti bude zapotřebí vyhodnotit celou řadu aspektů a konečné rozhodnutí pak bude záležet na zastupitelstvu města.   

 Výstavba zimáku znamená pro město obrovskou investici a příležitost, ale také zadlužení, které navíc přichází v dost nejisté době. Pochyboval jste někdy o záměru uskutečnit stavbu?

Na rovinu musím přiznat, že ano, zejména poté, když jsme zjistili, že vysoutěžená  cena je mnohem vyšší než předpokládaná. To by znamenalo pro město  významné škrty ve střednědobém výhledu rozpočtu.  Předtím jsem vnímal výstavbu zimního stadionu s dotační podporou skutečně jako velkou a neopakovatelnou příležitost pro naše město.

Město stále hledá zhotovitele lávky přes Divokou Orlici.
Lávka zůstává zavřená. Žamberk stále nenašel zhotovitele, který by ji opravil

Během minulého roku však došlo k nárůstu cen…

Všechny tyto turbulence podstatně zvýšily možná rizika, která ohrožují dokončení realizovaných projektů z hlediska věcného, časového, ale zejména finančního.  Odchod zhotovitele od rozestavěné a nedokončené stavby o tak velkém finanční

Starosta Žamberka Oldřich Jedlička.Starosta Žamberka Oldřich Jedlička.Zdroj: archiv

m objemu je noční můrou asi každého investora. Pohledem osoby odpovědné za finance města musím tato rizika vnímat.  

V minulém roce se hodně diskutoval také spor s majitelem zámeckého parku, který tam z mnoha různých důvodů chtěl zakázat vstup. Posunula se diskuze v tomto ohledu někam?  

Nejprve bych si dovolil upřesnit, že vlastník zámeckého parku opakovaně deklaroval, že nehodlá uzavřít park pro širokou veřejnost. Předmětem těchto jednání má být dohoda, která by měla napravit majetkoprávní vztahy mezi majitelem parku a městem. Zatím lze konstatovat, že jednání nebyla ukončena a hledáme východisko.

 Hrozila dokonce soudní pře, kterou by prý město podle právníků prohrálo. Našli jste smírčí cestu? Existuje vůbec?

Nemyslím, že by bylo vhodné se vyjadřovat k hypotetickým předpokladům. Rád bych deklaroval za město vůli jednat a hledat řešení akceptovatelné pro obě strany.    

Vizualizace zimního stadionu.
Sen se rozplynul. Žamberk dotaci na zimní stadion nezíská, nesplnil podmínky NSA

Jak to vypadá s dálničním přivaděčem?

Realizace dálničního přivaděče k D35 má pro Žamberk z hlediska dopravní dostupnosti velký význam. Modernizace je připravována krajskou příspěvkovou organizací Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.  V letošním roce by měla být zahájena modernizace v úseku Choceň – České Libchavy, následně v úseku České Libchavy – Žamberk a poté pokračovat vybudováním napojení silnice II/312 na D35 ve Vysokém Mýtě.  Doprava v úseku Žamberk – České Libchavy je v současné době velmi náročná, a to s ohledem na parametry a stav stávající komunikace.

Myslíte, že modernizace zlepší dopravní situaci?

Pokud dojedete kamion nebo jiné pomaleji jedoucí vozidlo, není příliš velká šance na bezpečné předjetí. Je otázkou, zda plánovaná modernizace stávající komunikace napomůže tento problém vyřešit a urychlí dopravu. 

Ilustrační fotoIlustrační fotoZdroj: Archiv města

Chystají se v Žamberku nějaké větší investice?

K větším investicím, které mají být realizovány v návaznosti na schválený rozpočet patří zejména  rekonstrukce bazénů a příslušenství městského koupaliště, která byla započata již v minulém roce a dokončena by měla být do začátku letní sezony za celkové náklady asi 39 milionů korun. Dále výstavba Lávky přes Divokou Orlici u sokolovny s předpokládanou cenou okolo 15 milionů.

Dvě patnáctileté figurantky, které záměrně a za odměnu lhaly o svém věku, panák rumu, tučná pokuta pro majitele restaurace a trestní oznámení na Českou obchodní inspekci (ČOI). Tak by se dala popsat kontrola restaurace Imrvere v Žamberku (na snímku)
Výsledek kontroly ČOI v Žamberku: Odměna pro volavky, pokuta pro majitele

Plánujete ale i rekonstrukci fotbalového stadionu, je to tak?

Na fotbalovém stadionu plánujeme rekonstrukci tribuny, oplocení a nový tartanový ovál s předpokládanými náklady 28,5 milionů. Na tuto investici máme podanou žádost o dotační podporu u NSA a čekáme, zda budeme vybráni k podpoře či nikoliv. Je pravděpodobné, že tento projekt nebo alespoň některou jeho část budeme realizovat i v případě, že dotační podporu nezískáme. Plánujeme i výstavbu parkoviště u Muzea starých strojů a technologií, rekonstrukci chodníku na ulici Zámecká. Vedle těchto významnějších investic plánujeme celou řadu drobnějších.

Jaký bude rok 2022 v Žamberku?

Rád bych vyjádřil přesvědčení, že rok 2022 bude znamenat především návrat k normálnímu způsobu života. Ve schváleném rozpočtu města Žamberk na rok 2022 je pak na investiční činnost vyčleněna částka 130,6 milionů korun.