Pracuje se na opláštění budovy, izolačních pracích ve vznikající přístupové hale, vzduchotechnice, vyzdívají se také příčky budoucích šaten.