Podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je zabezpečovací zařízení v pořádku. Přejezd je vybaven počítačem náprav, který pomocí čidel zaznamenává počet projíždějících kolejových vozidel.

Výpadky signalizace, na které upozorňuje na sociálních sítích část řidičů, byly podle Radky Pistoriusové zapříčiněny chybným nastavením brzdových trámců železničních vozidel. „V případech, kdy se tato část vozidla dostala mimo předepsanou vzdálenost od čidla počítače náprav došlo k jeho falešnému ovlivnění,“ vysvětluje Pistoriusová.

Jinými slovy, zabezpečovací zařízení před přejezdem spočítá kolik má vlaková souprava vagónů a spustí světelnou signalizaci. Po průjezdu vagóny opět spočítá, a když počet souhlasí, signalizace se vypne.

„Nesprávnou obsluhou zařízení, či závadou na vozidle, je možné chybné vyhodnocení počtu náprav. Toto je příčinou 'nefunkčnosti' přejezdového zařízení,“ dodává mluvčí SŽDC.

V případě, že počet náprav započítaných před a za přejezdem nesouhlasí, signalizace bliká dál, přestože vlak už je dávno pryč. Ale jen omezenou dobu. Poté se signalizace sama vypne. Strojvedoucího následujícího vlaku, který se blíží k přejezdu, na předchozí „poruchu“ světelné signalizace upozorní speciální návěstidlo.

„Strojvedoucí se musí chovat jako by byl přejezd otevřený, musí houkat po celou dobu, kdy se blíží k přejezdu a po celou dobu průjezdu přes něj,“ vysvětluje Radka Pistoriusová. Současně musí snížit rychlost jízdy vlaku na maximálně 10 kilometrů za hodinu.

„Přejezdové zabezpečovací zařízení bylo v činnosti a při dodržení legislativou předepsaných úkonů, ze strany železniční a silniční dopravy, nebyla bezpečnost ohrožena,“ uzavírá Radka Pistoriusová.