„Jedná se o součást opatření ke zvýšení bezpečnosti a řízení silničního provozu v obci, která znatelně pocítila rozvoj turismu a stala se jedním z nejvyhledávanějších resortů v České republice," uvedl hejtman Martin Netolický a doplnil, že následovat bude vodorovné i svislé značení na průtahu obcí. Dotace bude obci Dolní Morava poskytnuta po projednání na zastupitelstvu Pardubického kraje.