Kosterní pozůstatky

Sondy byly položeny do míst, kde podle projektu revitalizace této městské památkové zóny mají být podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody. Ta bude používána při zalévání zeleně.

„Jsme na takzvaném starém hřbitově, tak je celkem jasné, o jaký typ nálezu se tu jedná především,“ okomentoval dosavadní nálezy archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě David Vích.

Původní ústeckoorlický hřbitov se rozkládal kolem kostela a byl obehnán kamennou zdí. Pohřbívalo se zde do konce října 1893. Podle pracovníků regionálního muzea je valná většina zatím vykopaných hrobů z novověku a u několika lze předpokládat, že jsou středověkého stáří. Druhá ze sond byla bohatá na nálezy.

„Zatím nemůžeme s jistotou říci, že zde máme starší hroby než z osmnáctého století, ale uvidíme v zóně číslo dvě, tam se to zahušťuje,“ dodal archeolog.

V sondách se našly hlavně fragmenty kostí, pohřbívalo se postupně a mladší hroby narušovaly starší. Muzejníci hlásí i zajímavý nález. „Dva kusy pravěké štípané kamenné industrie, je to doklad pravěkého osídlení. Nemuselo být přímo v tomto místě, hlína je odněkud přinesená, ale nebude z daleka,“ upřesnil Vích.

Pracovalo se také v útěchové kapli, která byla přistavěna ke kostelu, probíhalo zde dokumentování původní výzdoby z období baroka.

Prorazí zeď

Až ze starého hřbitova odejdou archeologové, začnou stavební práce na vybudování nového parku a propojení centra s divadlem.

„Nově zde vznikne relaxační a klidová veřejná plocha, chodníčky doplněné mobiliářem, veřejné osvětlení a vybudován bude průchod skrz ohradní zeď pod kostelem. Celý prostor kolem kostela se tak zpřístupní veřejnosti a přispěje ke snadnějšímu propojení obou lokalit,“ informovala radnice.