Projekt sleduje prospěšný účel: vybrané stromy odborníci zdarma vyšetří a vyhodnotí jejich celkový zdravotní stav. Buk byl vybrán mezi 20 exemplářů v republice, které projdou další procedurou. Dřeviny  prohléd- li znalci z Mendelovy univerzity Brno a spolu se studenty posoudili jejich zdravotní stav. Samozřejmostí byl návrh, co a jak u stromů ošetřit. Vlastní odborný zásah, aby buk z měšťanského pivovaru byl i v dalších letech zdravým stromem,  provedou odborníci na konci května. (jko)