Nemocnice Pardubického kraje jej připravila jako další ze série aktivit programu „Přátelská nemocnice". Třetí ze zážitkových seminářů pořádaný ve spolupráci s Tyflocentrem jeho účastníci hodnotili velmi dobře. „Jsme rádi, že se nám pod ´vlaječkou´ Přátelské nemocnice daří připravit pro naše zaměstnance zajímavé a kreativní vzdělávací akce, které mají ten největší možný užitek, jímž je uvědomění si pomyslných a skutečných překážek v životě nevidomých," uvedla garantka programu Přátelská nemocnice Markéta Nemšovská, vedoucí oddělení řízení kvality Nemocnice Pardubického kraje a manažerka kvality Svitavské nemocnice.

Nové zkušenosti, jak pomáhat pacientům s poruchami zraku a nevidomými, získávají vedle zdravotníků také samotní pracovníci Tyflocentra Pardubice. Ve dvouletém cyklu se v každé nemocnici uskuteční čtyři školení, kterými v dopoledním a odpoledním bloku projde celkem 600 zaměstnanců. Aktivitu podporuje Pardubický kraj: „Součástí tohoto projektu bude i konzultace úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých pacientů v konkrétním zdravotnickém zařízení a doporučení bezpečnostních a jiných prvků v prostředí. Každá z nemocnic bude mít tři metodické odborníky, kteří budou schopni zajistit okamžitou kvalifikovanou pomoc osobám se zdravotním postižením v daném místě," uvedl před časem tehdejší radní pro zdravotnictví Roman Línek.

Série odborných seminářů a workshopů na téma etických problémů, věkové diskriminace, přístupu
k pacientům se zrakovým postižením a komunikace ve zdravotnictví začala na jaře letošního roku a do konce roku jsou plánovány ještě další.
(zhc)