Prevence komplikací při diabetes je velmi důležitá, protože cukrovka může po určitém čase poškodit žíly, srdce, ledviny, oči a nervy. Vážnost tohoto onemocnění spočívá zejména v nezvratnosti změn, které poškozují tkáně a orgány. Stoupá nejen počet komplikací, ale objevují se i jejich závažnější formy, spojené se ztrátami funkcí poškozených orgánů a tkání.

Všechny problémy spojené s diabetem jsou závislé na tom, jak je nemoc kontrolovaná a jak dlouho diabetik chorobu má.

Co je však důležité, mnohým z těchto problémů se dá předcházet. Je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi, důsledně dodržovat dietu a pochopit, jak diabetes ve spojení s jinými okolnostmi může ovlivnit celkové zdraví.
Diabetická retinopatie je jednou z komplikací, která se u diabetiků vyskytuje nejčastěji. Oční víčka a okolí oka mohou být postižena ekzémem a chronickými záněty, hrozí vznik zeleného zákalu. Je hlavní příčinou slepoty lidí v produktivním věku a též hlavní příčinou slepoty v rozvinutých zemích. Patří mezi nejvýraznější komplikace cukrovky a přichází po několika letech trvání nemoci.

Poškození ledvin – diabetická nefropatie – se zpočátku projevuje zvýšeným výskytem močových infekcí, jejich projevem je pálení při močení, bolesti v oblasti beder či podbřišku a teploty. Vyvine se u 30 až 40 procent diabetiků. V pokročilém stadiu může dokonce dojít až k selhání ledvin a pacient je odkázán na dialýzu respektive k transplantaci.

Diabetická noha je asi nejobávanější komplikací. U diabetika lehko dochází k otlakům, popáleninám, drobným úrazům. Diabetiky však v důsledku poškození nervů nohy nebolí, proto jim nevěnují pozornost a neošetří si drobná poranění. Lehko tak vznikají sekundární infekce, které nezpůsobují bolest, a proto jsou podceňovány. Rány se hojí mnohem hůře než u zdravého člověka. Tento problém se může rozvinout do takových rozměrů, že jediným řešením je amputace.

Diabetikům při mnoha komplikacích, které je trápí, mohou pomoci enzymy. Přísunem enzymů se organismu zabezpečí větší obranyschopnost vůči onemocněním, očištění krve od různých odpadních látek. To pomáhá předcházet vzniku srdečních chorob, revmatických i zhoubných onemocnění. Dodání enzymů do organismu totiž může účinně působit proti zánětům kdekoliv v těle.

(vab)