Pravidelně se objevovaly snahy o jeho obnovu, ale vždy z nich nakonec sešlo. To by se však v brzké době mohlo změnit, projekt dostal zelenou a již se začaly dít první změny.

„Vykácely se některé stromy a vyčistilo se to, aby se nám otevřel celý prostor který byl opravdu zarostlý," informoval starosta města Jaroslav Zedník. S kácením se však bude ještě toto jaro pokračovat.

„Proběhla teprve první etapa kácení, pokračovat se bude až vyschne zem a bude tam možné najet s technikou," dodal Zedník.

„Aktuálně se zpracovává studie," řekl vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. Již nyní, je ale skoro jisté, že město plánuje zbourat pozůstatky bývalých šaten a objektu, kde bývala hospoda. Nově vybudované biokoupaliště Křivolík by mohlo obohatit turistickou nabídku České Třebové. „Bylo by možné jej zapojit do turistických tras přes pravěkou osadu Křivolík, na Kozlov a dále," zvažoval Jaroslav Zedník.

Levně a efektivně

Přírodní koupaliště fungují ke spokojenosti návštěvníků již v řadě míst. Radní města minulé léto některá z nich navštívili, aby zjistili, jak nákladná výstavba to může být. Není zde třeba žádné chlorové hospodářství, stačí čerpadla, která zajišťují cirkulaci vody, nutnou k jejímu čištění a také ohřívání. Čerpadla se pak sama vyčistí přes rostlinnou biokolonu.

V nadcházejících měsících starosta města obdrží projektovou dokumentaci, ta informuje o nové technologii, která zajišťuje aby čistota vody splňovala dané podmínky, nebo jaké rostliny jsou k přírodnímu samočištění nejvhodnější. Ve výsledku by mohla být výstavba českotřebovského biokoupaliště mnohem efektivnější a stavebně levnější než dříve.

Z letošního rozpočtu vyčlenili zastupitelé města na vítaný projekt 740 tisíc korun.