Štafeta k radnici
Neznáte některé lídry politických stran a uskupení? Mnohé o nich prozradí nový seriál Deníku Štafeta k radnici. Lídrům v Ústí nad Orlicí pokládáme dvanáct stejných otázek. Dozvíte se, jaké mají vzory, jak snášejí kritiku, ale také kde se oblékají. Úkolem každého osloveného bude připojit třináctou otázku, tu bude směřovat na dalšího kandidáta.

Dalším kandidátem, který o sobě ledasco prozradí, je JUDr. ZDENĚK EŠPANDR, lídr kandidátky ČSSD.
Je mu 57 let, má dvě dcery, tři vnoučata – kluky. Od roku 1973 pracoval v různých funkcích u Policie České republiky, naposledy od roku 1992 ve funkci vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Ústí nad Orlicí, odkud odešel v roce 2006 do funkce místostarosty města. Během služby u PČR vystudoval vysokou školu. Zastupitelem je od roku 1998.

Kterou část města máte nejraději?
V Ústí jsem se nenarodil, ale žiji tady již 55 let, takže se považuji za starousedlíka. Ústí se mi nesmírně líbí jako celek. Černovír je však srdeční záležitost.

Kterou nebo které budovy byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?

Určitě velkou ostudu dlouhou dobu dělal neudržovaný domek v ulici Na Štěpnici, který se nyní opravuje. Pokud město koupí Perlu, hodně se tam bude bourat, alespoň zpočátku, aby bylo místo na parkování.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?

Být starostou a místostarostou je služba občanům. Ta nemá hranice pro pracovní dobu. Je třeba si to rozdělit na práci pro občany a pro rodinu. Myslím, že stejným dílem.

Kolik hodin týdně chcete vyhradit pro vaši rodinu?

Zbytek, kdy mne občané nebudou potřebovat. Moje rodina za mnou stojí, a to je důležité.

Koho pozvete do úřadu jako prvního, až se stanete starostou?

Kdybych se stal starostou, určitě by to byl pan farář Brokeš. Naposledy, když jsme diskutovali ke komunitnímu plánování, jsem nabyl dojmu, že je přesvědčen, že se město k jeho farnosti nechová tak, jak má. Chtěl bych to napravit. Hned za ním bych svolal skutečně pracovní schůzku podnikatelů a živnostníků, abychom si řekli, co uděláme pro zaměstnanost. Zejména nyní musíme lidem pomoci zajistit práci. Za další bych ihned zavedl třeba „čtvrteční návštěvní dopoledne u starosty“ pro občany města.

Jak snášíte kritiku?

Každá kritika je důležitá proto, že je zde vyjadřován názor toho druhého. Rozumný člověk by se nad tím měl nejméně zamyslet, protože nikdo nemá patent na rozum. Kritika by však měla být vedena upřímně ve snaze věci pomoci, a ne ve snaze ublížit kritizovanému.

Máte osobní vzory? Koho?

Nedávno, při nějaké diskusi, jsem řekl, že je velmi špatné, že dnes děti nemají nikoho jako vzor. Já jsem si nesmírně vážil a vážím svého otce. A pokud jde o nejnovější historii naší vlasti, tak bych jako vzor označil pana Václava Havla.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?

Myslím, že jsem na to již odpověděl.

Kterou knihu, co jste četl v posledním půlroce, byste nám doporučil?
Přiznávám, že v posledním půlroce jsem nepřečetl žádnou. Přečetl jsem obrovské množství materiálů ke komunitnímu plánu a plánování a protože v brzké době představíme Katalog sociálních a souvisejících služeb a samotný dokument Komunitní plán, tak bych těm, kteří to potřebují, nebo se o to zajímají, doporučil si jej přečíst.

Kde si kupujete oblečení?

Za 37 let, co jsem ženatý, jsem v této oblasti závislý na manželce.

Kam chodíte ve vašem městě nejraději na jídlo?

U mne je to jednoduché s obědem, protože chodím, nebo mám chodit na dietu do nemocnice. Jinak jsem přesvědčen, že ve městě je řada velmi dobrých jídelen a restaurací, kde se dá dobře najíst. Kdybych teď některou jmenoval, ublížil bych ostatním.

Co vám chybí ke štěstí?

Určitě je to, co nemohu sám ovlivnit. Ale kdybych mohl, přál bych si, aby k sobě byli lidé ohleduplnější, měli k sobě větší úctu a více si pomáhali.

Nyní můžete sám položit otázku dalšímu kandidátovi…

Většina toho nevyužila a tak to udělám i já. Až budu potřebovat něco vědět, zeptám se jich raději přímo.