Významnou investici si obec může dovolit i díky prostředkům získaným ze Státního fondu životního prostředí ČR. Právě zjištění možnosti čerpání dotace na zateplení se stalo v loňském roce impulzem k reálným úvahám o opravě. Dosáhnout na dotaci však pro obec nebylo zpočátku jednoduché. „Zkomplikovalo se to vzhledem k tomu, že jsme na projektu začali pracovat poměrně pozdě. Jelikož se minulému zastupitelstvu nepodařilo záměr schválit tak rychle, jak bylo potřeba, požádali jsme o prodloužení lhůty. Termín dokončení však zůstal stejný," vysvětlil starosta Josef Fendrych a vyjádřil své obavy nad možnými důsledky, protože práce by měly být podle projektu hotovy do září: „Už dnes vidíme, že nám ty tři měsíce budou zřejmě chybět i na stavbu. Je to trošku risk, ale pevně věřím, že to zvládneme."

Napnutý rozpočet

Projekt rekonstrukce je již připraven a nyní se čeká na nabídky zhotovitelů, kteří se od pondělí mohou hlásit do výběrového zřízení. Ačkoliv výše dotace na zateplovací práce bude činit více než tři miliony korun, celková obnova podle kalkulace projekční kanceláře přesáhne částku devět milionů. Rozdíl vysaje obecní rezervy. Zbytek pokryje úvěr. „Jistý finanční obnos nám zbyl z minulých let, kdy jsme nerealizovali některé zamýšlené investice z důvodu nedodání projektu, třeba na chodníky, takže rezervu máme," řekl Josef Fendrych a pokračoval: „Roční zhruba čtyřmilionový rozpočet obce náklady na stavbu pokrýt nezvládne. Proto využijeme úvěru."
Ani zadlužení, které na několik let způsobí, že bude nutno hospodařit rozvážněji, zastupitele neodradilo. „Rozhodli jsme, že to i přesto podnikneme, abychom opravu budovy nefázovali. A mohli ji co nejdříve využívat."

Školka i klubovna

Opravená škola poskytne zázemí dětem, ale i spolkům k pořádání různých aktivit. Ačkoliv budova nedisponuje velkými prostory, bude mít všestranné využití. „V horním sektoru vybudujeme mateřskou školu o kapacitě dvacet dětí, bez vlastní kuchyně, jen s přípravnou, protože plánujeme dovoz jídla zajistit. Ve spodním patře bude vybudována knihovna, archiv obecního úřadu a zasedací místnost se zázemím pro místní spolky. Dosud je k těmto účelům využívána menší místnost v Sokolovně, která však kapacitně nedostačuje. Sál v sokolovně je velký a náročný na vytápění. Díky rekonstrukci tak získáme prostor pro pořádání akcí středního rozsahu," vysvětlil starosta smysl plánované realizace.
Dalším argumentem pro přestavbu byla také potřeba nabídnout občanům možnost umístit své děti do školky přímo v obci. „Všechny místní děti se neumístí ve vedlejší Cerekvici a chodí často po jednom do různých školek v okolí. Dětí tu máme poměrně dost, takže nebude problém školku naplnit," řekl Josef Fendrych.

Římsy zachovat

Obnovená škola by neměla zateplením ztratit historický ráz, zůstanou římsy i pavlač. „I když to bude technicky a finančně náročnější, chceme zachovat architektonické prvky fasády, které škola měla už před těmi sto padesáti lety," objasnil starosta.

Historie školyObecní škola, jejíž historie sahá do čtyřicátých let 19. století, sloužila svému účelu do šedesátých let 20. století. V patře byly dvě třídy a v přízemí se nacházel byt pro učitele, kde později sídlila pobočka České pošty. Horní patro se do nedávna ještě pronajímalo. V současnosti je budova v havarijním stavu.