Návrh bude projednávat a schvalovat městské zastupitelstvo na březnovém veřejném zasedání, kdy bude také možnost reagovat na případné finanční změny nebo projevy ekonomické krize. Zatím však město s nějakými rezervami, polštáři a podobnými útvary pro případnou potřebu při řešení následků krize nepočítá. Výdaje by se měly pohybovat kolem částky 350 milionů korun, příjmy rovněž. Mezi investičními akcemi figuruje v návrhu na prvním místě výstavba domova důchodců, postavení „Centra sociálních služeb“, provádí se optimalizace odpadového hospodářství, jejíž průběh se bude shodou okolností týkat právě nejvíce letošního roku. Mezi dalšími plány se nedá přehlédnout rozsáhlá obnova veřejné zeleně nebo zateplení čtyř mateřských škol na území Vysokého Mýta. Předpokládá se, že až přijdou dotace na některé akce, rozdělí se podle potřeby a vývoje na letošní a příští rok. V dlouhodobém plánu oprav a modernizace komunikací ve středu města vystoupí letos do popředí jako hlavní akce rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha. Patří k posledním nevydlážděným ulicím, práce budou stát přibližně pět milionů korun. Dojde také na úpravu povrchu vozovek kolem chrámu svatého Vavřince. Stranou nezůstane ani šest vesnických částí Vysokého Mýta. Opět v nich dojde zřejmě především na opravy vozovek. Požadavky těchto sídel pokaždé vyplývají ze schůzek obyvatel těchto vesnic s vedením města v závěru roku.

(jko)