„Důležitost tohoto památníku v současné době překračuje hranice času. Ještě před pár týdny nás nikoho ani nenapadlo, že budeme postaveni tváří v tvář nově vzniklé válce. Tento památník by měl lidi varovat před zrůdností války a všeho, co s ní souvisí. Pokud nedokážeme jako jednotlivci a národy jeden druhého respektovat a jeden druhému naslouchat, může, jako dnes, vyrůst podhoubí zla a egoismu,“ uvedl provinční delegát Milosrdných bratří Martin Richard Macek.

V králickém Památníku obětem internace mají návštěvníci možnost se seznámit s osudy některých z internovaných řeholníků.

Psali jsme již:

Unikátní expozice představí procesy řeholníků, jejich pronásledování ze strany Státní bezpečnosti. Je zde zachycen celý systém perzekuce duchovních – od převzetí obviněných do vazby,jejich vyšetřování, předání soudu i odsouzení. V jedné z místností se nachází také zrekonstruovaná vazební kancelář StB. Velmi zajímavé jsou zobrazené osudy některých příslušníků represivních složek a jejich metody perzekuce obyvatelstva a způsob práce proti duchovním.

Zájemci si také mohou prohlédnout obřadní předměty ze života řeholí za několik staletí, které se podařilo ukrýt či zachránit nebo jež byly v období komunistické totality zabaveny a později vráceny řádům. Nechybí řeholní oděvy a různé osobní předměty někdejších odsouzených nebo zavražděných členů III. odboje. V sále se nachází také největší existující model tehdejšího centralizačního kláštera v Králíkách s okolními, dnes již neexistujícími hospodářskými budovami, který odpovídá 50. létům 20. století.

Památník se ještě v roce 2019 nacházel v prostorách kláštera v Dolní Hedči. Návštěvníci se na unikátní expozici, kde mimo jiné najdou korýtka na vodu pro vězně i celu smrti, mohou zajít podívat od 2. dubna.

„Jsem rád, že po náročném stěhování a několika letech úprav mají budoucí návštěvníci možnost vidět Památník nejen v obnovené původní podobě, ale také rozšířený o další důležitá historická fakta o perzekuci duchovních v 50. letech 20. století,“ řekl ředitel Muzea K-S14 U Cihelny Richard M. Sicha. Projekt muzeum realizovalo ve spolupráci s Konferencí vyšších představených mužských řeholí a Pardubickým krajem.