Tisková zpráva radnice v Ústí nad Orlicí

• Rada města schvalovala žádosti o dotace z dotačních programů, které má město každoročně vypsané v oblasti kultury, sportu a školství.

• Na kulturní činnost byly 44 žadatelům schváleny dotace v celkové výši 600 tisíc korun.

• Akce sportovního charakteru podpoří dotace v celkové výši 251 tisíc korun. Žádost podalo 24 spolků. Dotační program na rozvoj a údržbu sportovišť představuje v rozpočtu města částku ve výši 1,25 milionu. Rada města schválila 12 žádostí, další dvě jsou v kompetenci zastupitelstva. Pravidelná sportovní činnost je dotována částkou 2,73 milionu korun, 19 žádostí schválila rada města, dalších pět bude schvalovat zastupitelstvo.

• Na 6 projektů škol nezřizovaných městem Ústí nad Orlicí rada města rozdělila 100 tisíc korun.

• Byly schválily dotace jednotkám SDH a dalším organizacím Integrovaného záchranného systému, rozděleno bylo celkem 60 tisíc korun.

• Rada města doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve výši 3 miliony korun spolku Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí na stavbu nové skautské základny v lokalitě Hylváty a 203 tisíc korun na dofinancování rekonstrukce skautské klubovny U Rybníčku. Třímilionová dotace je rozdělena do dvou splátek ve výši 1,5 milionu korun v roce 2024 a 2025.

• Rada doporučila zastupitelstvu města schválit kodifikaci znaku města a vexilologický návrh vlajky města Ústí nad Orlicí, oboje podle návrhu vexilologa Zdeňka Velebného.