Některá jednání se uskutečňují výjimečně i v červenci, což potvrzuje, že zastupitelé jednají podle potřeby a závažnosti obecních témat. V Zálší schválili před několika dny, že se bude pokračovat v rekonstrukci komunikace do osady Nořín. V Pustině se zabývali například iniciativou postavit na katastru obce „výrobnu elektřiny“ a projektem, jak ozelenit katastr vesnice. Na 12. července svolali v pořadí dvacáté veřejné zasedání ve Vraclavi. Na programu bude kromě jiných témat a bodů prodej stavebních pozemků v místě zvaném „Na Drážkách“. Běstovičtí stanovili veřejné zasedání zastupitelů na 26. července, což také není právě běžný termín.

(jko)