Z městského rozpočtu na rok 2017 schválili radní a zastupitelé úctyhodných 2,3 milionu korun na práci s mládeží, údržbu objektů, činnost i pomoc s provozními náklady. Do částky jsou započítány i příspěvky pro sociální a humanitární organizace, které město dlouhodobě podporuje.

Jak uvedl starosta Petr Fiala, ke změně podpisu smluv se částečně inspiroval u přátel v partnerském městě v Polsku. „Chtěli jsme spolkům poděkovat za aktivity, které vyvíjejí, protože právě ony tvoří život města a vytvářejí v něm pozitivní atmosféru," uvedl starosta Fiala jeden z důvodů, proč se smlouvy podepisují hromadně. „Rovněž jsme chtěli poukázat peníze na jejich účet do konce května, aby jim mohly co nejdříve použít pro svou činnost." Účastníci setkání potvrdili, že nápad se jim líbí, protože jim hromadný podpis smluv šetří čas a peníze potřebné pro jejich činnost tak obdrží brzy.

Zástupci spolků a organizací slavnostně podepsali smlouvy na dotace pro rok 2017.

Magdalena Navrátilová