Podle místních chatařů tak dojde na černý scénář, který se snažili zvrátit už před deseti lety.

Stavba má zvýšit kapacitu trati

Správa železnic už vypsala tendr na zhotovitele. V blízkosti zrušené zastávky má vzniknout nová odbočka, která zvýší propustnost trati zejména v případě výluk či mimořádných událostí. Úsek mezi Ústím a Brandýsem totiž tvoří jedno z nejužších hrdel na maximálně vytíženém prvním železničním koridoru. Podle Správy železnic se se zahájením prací počítá v listopadu, s dokončením pak v prosinci 2022.

Zastávku využívají vedle starousedlíků chataři z přilehlé rekreační osady Klopoty. Stejně jako před lety se jejímu zrušení snažili zabránit podepisováním petice. „Odpor ze strany chatařů je hodně velký,“ potvrdila Deníku starostka Orlického Podhůří Marie Kršková. „Papírově“ je už zastávka zrušená. „Jsme domluveni, že než začne stavba, zastávka bude zatím v provozu,“ dodala starostka.

Že už osobní vlaky kolem osady Klopoty zasazené do údolí lemovaného lesy jen prosviští si nedokáže představit Jitka Duchoňová, která tu žije. „Zkomplikuje nám to život, vždyť tu budeme úplně odříznutí. Zastávka je tu od roku 1946 a doteď to šlo,“ podotýká. Nelíbí se jí ani plánovaná výstavba tunelů, které mají v budoucnu mezi Chocní a Ústím nad Orlicí zrychlit dopravu na přetíženém koridoru, obává se, že ublíží zdejší cenné krajině.

Jeden z argumentů pro zrušení zastávky bylo její malé využití. „Přes léto, od jara do časného podzimu, bývala hodně frekventovaná. Jenže když se dělávalo sčítání cestujících, probíhalo většinou v říjnu a listopadu,“ namítají chataři.

Varianty: Zastávka jinde, nebo autobusy

Ve hře jsou dvě varianty, jak zajistit dopravní obslužnost osady Klopoty. Posunout zastávku jinam, protože na původním místě už být nemůže, nebo vlaky nahradit autobusy. „My požadujeme, aby se zastávka posunula na jiné místo, které pro to bude technicky vhodnější, to je varianta, kterou upřednostňujeme my jako obec za občany, za chataře,“ dodala Marie Kršková.

Podle tiskového mluvčího Správy železnic Marka Illiaše bylo při přípravě komplexní rekonstrukce trati Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem, tedy objednatelem veřejné dopravy, sledováno řešení dopravní obslužnosti území autobusovou dopravou. „Toto řešení nebylo místní samosprávou přijato a bylo požadováno prověření možnosti výstavby zastávky v přesunuté poloze a zachování obslužnosti železniční dopravou,“ uvedl.

Správa železnic proto zadala dvě technicko-ekonomické analýzy, které prověřily možnost zřízení nové zastávky v oblasti Luh nebo zkapacitnění místní komunikace od křižovatky se silnicí III/3121 přes osadu Klopoty až ke stávající cyklostezce Ústí nad Orlicí – Kerhartice – Choceň a vybudování točny pro autobusovou dopravu. „Tyto analýzy prověřily řešení dopravní obslužnosti, jak z hlediska technického, územního a ekonomického. Po dokončení interního připomínkového řízení budou závěry těchto analýz projednány se zástupci místních samospráv, Pardubického kraje a Správy železnic,“ uvedl Illiaš a dodal: „Dále pro zlepšení dostupnosti individuální automobilovou dopravou budou na výše zmíněnou místní jednopruhovou komunikaci od silnice III/3121 do osady Klopoty k napojení na cyklostezku v údolí Tiché Orlice doplněny čtyři výhybny. Doplnění výhyben je součástí stavby 'Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí – původní stopa, BC'.“

Perličky:

Recesisté chtěli na Bezpráví vybudovat skanzen totality, v prosinci 1989 tu byl položen jeho základní kámen. Zůstalo však jen u něho.

Název zastávky použili i tvůrci oblíbeného televizního seriálu Vyprávěj v dílu, který pojednává o událostech v srpnu roku 1968.