Většina dětí se dostaví k zápisu do základní školy ve školském obvodu, v němž mají trvalé bydliště. Ale není to podmínkou, dítě může být přijato i na jinou než spádovou školu. Na Orlickoústecku se od poloviny ledna otevřelo budoucím prvňákům více než sedmdesát škol a každá z nich pojala svůj zápis trochu jinak.

Všechny „základky" na jednom místě

Kompletní informace týkající se zápisů naleznou rodiče na Školském portálu Pardubického kraje – www.klickevzdelani.cz/zapis.

Jako jediný uvádí termíny zápisů do prvních tříd všech 253 základních škol, které se nacházejí na území kraje. Školy jsou seřazeny abecedně podle obcí s rozšířenou působností, pak podle PSČ a názvu obce, ve které se nachází.

A co vše potřebujete k zápisu? Rodný list dítěte a vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku – formulář obdrží rodič v mateřské škole, kterou navštěvuje jeho dítě, anebo je ke stažení na internetu, na stránkách základních škol. Zákonný zástupce by si neměl zapomenout také občanský průkaz.
Rodiče musí přihlásit své dítě u zápisu i v případě, že se jejich potomek z vážných důvodů nemůže do školy dostavit osobně.

K zápisu mohou přijít a do školy být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku až v době od 1. září 2016 do 30. června 2017.
Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (příslušné pedagogicko-psychologické poradny) a pediatra.

„Syn je narozen na začátku září 2009. Už před rokem uměl počítat do sta, sčítal, odčítal čísla do dvaceti, poznal písmena na začátku slov, dobře kreslil, zdál se nám připravený na školu, proto jsme šli k zápisu už vloni," vyprávěla matka šestiletého chlapce. Přestože u zápisu všechny úkoly zvládl bez problémů, do školy nakonec ve školním roce 2015/2016 nenastoupil. Rozhodla návštěva pedagogicko-psychologické poradny.

„Paní psycholožka nám školu nedoporučila s tím, že syn ještě není emočně zralý. Nakonec jsme jí s manželem dali za pravdu," uvedla matka, která si nepřála s ohledem na syna zveřejnit své jméno, ale redakce ho zná. Obavy, že se její nadaný syn bude v první třídě nudit, psycholožka rozptýlila.

„Paní učitelka prý může dětem, které jsou napřed před ostatními, vždy přidat nějaký úkol navíc. Horší by bylo, kdyby nastoupil před rokem a třeba nestíhal nebo byl vyloučen z kolektivu," dodala matka, jejíž syn nakonec nastoupí do první třídy v běžném termínu, v září 2016.

Matky a otcové: Hlavní obhájci

Existuje ale i druhá varianta – že dítě naopak není ani po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. V takovém případě musí být jeho hlavním obhájcem vlastní rodiče, kteří ho znají nejlépe. Je jen na jejich rozhodnutí, zda dítě do školy nastoupí, či získá roční odklad.
Žádost o odklad školní docházky může rodič přinést rovnou k zápisu, anebo ji podat nejpozději do 31. května.

K zápisu nezapomeňte
1. rodný list dítěte
2. vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku a případnou žádost o odklad povinné školní docházky
3. zákonný zástupce by neměl zapomenout občanský průkaz
K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2016. V případě nesplnění povinnosti ze strany zákonných zástupců je tento prohřešek možný považovat za porušení právních povinností.
Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci jejich potomek z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně. 

Vpravo, nebo vlevo? Předškolák ale musí zvládnout víc

Orlickoústecko – Rozeznat tvary a barvy, napočítat do deseti, držet správně tužku i nůžky, rozeznat vpravo – vlevo, nahoře – dole, větší – menší, ale také zvládnout základní hygienické návyky, zavázat si tkaničky, poprosit a poděkovat, orientovat se ve svém okolí či například spolupracovat s vrstevníky. To je pouze malý výčet toho, co všechno by měl předškolák před zápisem zvládnout. Na jednoho malého človíčka je toho dost, navíc si těžko dovede představit, co ho u zápisu čeká. Většina dětí to však zvládne a s pomocí přítomných pedagogů zápisem úspěšně projde.
Každoročně však ředitelé škol rozhodují o odkladu školní docházky u dětí, které zápis do školy nezvládnou.

Být samostatný

Dlouhodobý průměr v ČR hovoří o osmnácti procentech předškoláků, kteří do první třídy nastoupí o rok později. V Pedagogicko – psychologické poradně v Ústí nad Orlicí v loňském školním roce vyšetřili 728 dětí, kde speciální pedagogové a psychologové posuzovali školní zralost u předškoláků, z tohoto počtu dostalo doporučení k odkladu školní docházky 316 dětí. Tento poměr je léta velmi podobný.  Podle ředitelky ústecké poradny Petry Novotné je aktuálním nešvarem předškoláků zejména nedokončený vývoj řeči. „Děti špatně artikulují a vyslovují některé hlásky," říká. Podle jejích slov však pouze vada řeči není důvodem pro odklad školní docházky. Dále by se podle psycholožky, která se práci s dětmi věnuje více než dvacet let, měli rodiče dětí zaměřit na samostatnost dětí. „Jde o rytmus, aby předškolák věděl, že se u stolu jí či pracuje, že nějaká činnost začne a v určenou dobu skončí či že si před tím, než začne jinou činnost, po sobě musí uklidit," jmenuje Petra Novotná.

Rozhoduje ředitel

Jedním z témat, o nichž mají rodiče často mylné informace, je rozhodování o odkladu. Jak už bylo řečeno, o odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. „A nikoli rodič nebo poradna," připomíná Petra Novotná.

K rozhodnutí o odkladu ředitel potřebuje doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo klinického psychologa. „Toto definuje §37 školského zákona. Rodiče se ale naším doporučením nemusí řídit," uvádí s tím, že poradna má skutečně pouze poradní hlas a rodiče mají právo doporučení odborníků o odkladu nevyužít.

Ministerstvo školství před časem k problematice zápisů do prvních tříd vydalo praktické desatero, na kterém se podíleli odborníci i pedagogové z praxe. Desatero stanoví, které činnosti by předškolák měl zvládnout. Dostupné je na webu www.msmt.cz.

Školy volí hravou formu. Děti si odnášejí pocit, že škola je fajn

Orlickoústecko – Zápisy do prvních tříd proběhnou do první poloviny února a každá škola volí svůj způsob prezentace školy a také přístupu k dětem. Někde zapojí starší žáky školy, kteří si zkusí roli průvodce, patrona či spřízněné duše pro každého vystrašeného prvňáka, kterého čeká krok do neznáma.

Při zápisu ho čeká poznávání barev, tvarů, malování postav a další úkoly, jednoznačně by si však měl odnést pocit, že se není čeho bát, že škola je fajn a nebude pro něj ničím, čeho by se měl bát. To svými slovy potvrzuje i ředitelka Pedagogicko – psychologické poradny v Ústí nad Orlicí Petra Novotná. „Moc bych si přála, aby si zápis děti pamatovaly ne jako zkoušení ve škole, ale jako příjemné setkání ve třídě, kam se budou v září rády vracet," podotýká psycholožka.

Oblíbená hračka
V Základní a mateřské škole v Lukavici proběhne zápis do prvních tříd 1. února a jeho tématem bude „Moje oblíbená hračka". Začíná se o půl třetí odpoledne.

Sněhuláci
Pro svůj letošní zápis do první třídy si Základní škola v Horní Čermné vybrala termín 3. února od 13 hodin a příznačné téma zimy. Letos se totiž zápis ponese ve znamení sněhuláků. „Chceme prvňáky motivovat – sněhulák je zdravý. Celý den je na čerstvém vzduchu, má rád mrkev, oči jako uhle, hlídá dům," s úsměvem popisuje ústřední téma zápisu ředitelka školy Drahuše Tkačíková.

Nejzazší termín
Středu 10. února si pro svůj zápis prvňáčků zvolilo hned několik škol – od 15 hodin se otevřou předškolákům a jejich doprovodu dveře škol v Těchoníně. V Jamném nad Orlicí odstartuje zápis v 14.30 a předškoláci budou přijímáni do dvou tříd – do tradiční třídy a do nově zřízené třídy založené na Montessori pedagogice.

Dva dny
Základní škola Ústecká v České Třebové nabízí předškolákům dva zápisové termíny – 5. února odpoledne a 6. února dopoledne.

Osmáci patrony
V Brandýse nad Orlicí prvňáčci dostávají od školy adresovanou pozvánku, která je součástí osobního zvacího dopisu pro rodiče. V prosinci osmáci zamířili do školky, kde se stali patrony budoucích školáků. „Samotný zápis je zvláštní především tím, že děti hned u vstupu uvítají pohádkové bytosti, které jim zpříjemňují plnění různých úkolů. Budoucí prvňáčci si mohou mezi úkoly odpočinout v herně s pohádkovými postavami," říká učitelka Iva Krajová. Prvňáky pak čekají úkoly, které zjišťují jejich připravenost na povinnou školní docházku, vše ale zábavnou formou. „V průběhu zápisu dostávají děti drobné dárky od patronů a získají také výstupní kartičku s razítky. U plnění úkolů se děti setkají s budoucí paní učitelkou, která je prvního září uvítá ve škole," zakončuje brandýská učitelka. Zápis se uskuteční 3. února od 13.30 hodin.

V líšnické škole plnili úkoly při zápisu hravou formou

Orlickoústecko – Zápis do školy je pro každého předškoláka velkou událostí. Chystají se na ně i školy, které pro své budoucí žáky připravují rozmanité programy. Jednou z prvních škol, které letos otevřely své brány budoucím školákům, byla Základní škola v Líšnici, kam letos přišlo jedenáct dětí a mezi nimi i dvě, které v Líšnici nebydlí.

Samotný zápis byl pro děti jednou velkou hrou. „Každý předškoláček dostal zápisové desky, které si mohl sám podepsat a na které dostával razítka za splněné úkoly. Dále na něho čekaly zábavné úkoly. Například v přízemí ve školní družině, kde v ´akváriu´ lovil barevné rybičky, poznával jejich základní barvy. Ve volné chvilce byl paní učitelkou vyzván k nakreslení sebe nebo někoho z rodiny," popisuje ředitelka líšnické školy Eva Luxová, které při zápisu kromě kolegyň z pedagogického sboru pomáhaly i starší žákyně.  Právě ty pak předškoláka doprovodily do patra, kde jej čekala další série úkolů.

„Paní učitelka zjišťovala během rozhovoru s pomocí různých školních pomůcek, obrázků a knížek, zda se umí orientovat v prostoru, napočítat do pěti, pozná shody, rozdíly a geometrické tvary, zda při psaní správně uchopí tužku a jak je obratný při zavazování tkaniček," jmenuje Eva Luxová.

Poslední zastávka při zápisu je pak právě u jejího stolečku, kde s rodiči vyřídí potřebnou dokumentaci, tedy přihlášku k základnímu vzdělávání či žádost o odklad, ke které případně musí do konce května doložit vyjádření z poradny a od pediatra. Aktuálně ředitelka školy eviduje jednu žádost o odklad.
S letošními zápisy je spokojena. „Všechny děti byly šikovné, někdo odpovídal rychle, někdo si svoji odpověď více promyslel," říká Eva Luxová s tím, že každý z nich je jedinečnou osobností a od nástupu do školy je dělí ještě sedm měsíců, během nichž mají možnost dozrávat.