Zápisy se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna. „S ředitelkami jsem domluvená, že jakmile proběhne zápis, ihned se sejdeme a projednáme žádosti,“ uvedla místostarostka Jaromíra Žáčková. Kritéria pro přijetí dítěte se podle ní výrazně měnit nebudou, úpravy budou směřovat spíš k jasnějším formulacím.
Některé maminky se už nyní „pouštějí do boje“. „Už  jsem se ve školce informovala, ale obávám se, že mého syna nevezmou, protože tři mu budou až v březnu. Přitom čekat až do září by pro mě bylo náročné, protože jsem s ním sama a nevím, jak bych to finančně zvládla,“ obává se paní Kateřina, maminka skoro tříletého Kubíka. Také ji vzhledem k situaci pobouřil návrh Agentury pro sociální začleňování, který by zásadně zvýhodnil přístup dětí ohrožených sociálním vyloučením k předškolnímu i dalšímu vzdělání. „Všechny děti by měly mít stejnou šanci na přijetí do školky. Pokud budou mít sociálně slabí přednost, vzhledem ke kapacitám se tam  ´normální´ děti vůbec nedostanou,“ domnívá se mladá žena.
Jeho realizovatelnost zatím u vedení města vyvolává spíš pochybnosti a úsměv. Zásadní připomínky ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení má už nyní ředitelka Základní školy praktické v českotřebovském Borku Iva Fikejsová. Vedle tlaku na zrušení škol tohoto typu se obává zrušení přípravných tříd, které koncepce navrhuje. V její škole se totiž přípravná třída osvědčila. „Byli jsme překvapení zájmem rodičů. Kapacita je naplněná a děti zvládly i prvotní problémy s adaptací. Už nyní můžu říct, že přípravka má svůj význam, protože ty děti alespoň někam chodí,“ zhodnotila kladně ředitelka. Jak dodala, další výhodou je přítomnost asistenta pedagoga: případný problém dítěte ve škole ihned řeší s rodinou. „Práce v komunitě je pro rodiče určitě lepší, než kdyby museli běhat do vzdáleného města. Ty maminky to ani nemohou zvládnout, protože mají doma další děti a každý den vaří, takže ráno nestihnou vypravit dítě do školky a v poledne pro něj zase jít,“ dodala na vysvětlenou Iva Fikejsová.

Práce v komunitě

Stejného názoru je také Jaromíra Žáčková, jež oceňuje jak činnost přípravné třídy s předškoláky, tak aktivity pro menší děti, které v nízkoprahovém klubu provozuje Mateřské centrum Rosa. „Je to smysluplnější než za každou cenu začleňovat děti do městských školek. Naše zkušenost je taková, že i když jsou tam tyto děti zapsané, rodiče je tam nevodí a dochází k blokování míst,“ dodala místostarostka.