/Píšete nám/ - V měsíci dubnu probíhaly na školách zápisy do 1. tříd. Budoucí prvňáčci si mohli vyzkoušet některé školní aktivity – psali na tabuli, vyplňovali pracovní listy, kreslili, vyprávěli, zpívali, vyhledávali, porovnávali, počítali. To vše za přítomnosti jejich rodičů, kteří často váhali, jakou školu pro své dítě vybrat. Dnešní doba nabízí spoustu možností.

Lze vybírat mezi státními i soukromými školami, které se letos v nejednom případě předbíhaly, jak oslovit rodiče budoucích prvňáčků. V rámci tohoto ,,tichého boje o prvňáčky“ se často sahalo až po nekalých praktikách, jako je například zkreslování informací o skutečné práci škol, zejména na menších obcích, které už tak svádí bitvu o děti. K tomu všemu se nám opět vrátilo zařazování žáků do škol dle spádovosti, která je v dnešní době ovšem jen orientační, nikoli závazná. Rodiče z menších obcí často dojíždí za zaměstnáním do okolních měst a děti vozí s sebou právě do městských škol. Nejen, že tím dětem omezují poznat více místo, ve kterém žijí, ale často jsou zpřetrhané i sociální vazby, které byly navázány například v mateřské škole a ty se pak špatně udržují a těžko obnovují.

Škola v obci je tak často postavena do situace, kdy musí odliv žáků řešit žádostmi o výjimku z počtu žáků u zřizovatele, aby si zachovala důstojnou úroveň vzdělávání. I přesto se v ní ale stále něco děje. Žáci mají různorodý výběr zájmových kroužků, které bývají bezplatné. V menším kolektivu je nám umožněno rozvíjet klíčové kompetence žáků s větší individualitou. Máme rádi práci na různých projektech, které často realizujeme ve smíšených skupinách napříč třídami. Rozvíjíme tak vzájemnou spolupráci nejen vrstevníků, ale i dětí různého věku. Práci na malých školách si užíváme a máme ji rádi, stejně jako děti, které ji navštěvují a s těžkým srdcem ji nakonec po absolvování 5. třídy opouštějí. Velice děkujeme za podporu všem rodičům, kteří se nezdráhají svěřit své děti do péče školy na vesnici. I z malých školiček vycházejí velcí lidé…

Kolektiv ZŠ Lukavice