Změna vlastníka

O nutnosti opravit zdevastovanou parkovací plochu před nemocnicí se v Ústí začalo mluvit už před lety,  město se však nedohodlo s Pardubickým krajem na finanční spoluúčasti při rekonstrukci parkoviště a investici do oprav podmínilo bezúplatným převodem pozemků z kraje do svého vlastnictví. Tak se také stalo. „Bohužel proces té přípravy a veřejných soutěží je dnes tak zdlouhavý, že v okamžiku, kdy se nějaký projekt rozebíhá po schválení rozpočtu na jaře, u větších akcí se těžko do konce kalendářního roku stíhá," vysvětlil před časem zahájení prací až  na podzim starosta Petr Hájek.
Parkoviště využívali pacienti nemocnice, návštěvy i zaměstnanci nemocnice.  Všichni teď řeší, kde zaparkovat. Nemocnice ve svém areálu vyhradila náhradní parkovací místa a zaměstnancům snížila cenu za aktivaci další karty pro vjezd do areálu z původních pěti set na dvě stě korun. „Z důvodu nedostatku parkovacích míst však žádáme naše pacienty, aby v areálu nemocnice parkovali pouze po dobu nezbytně nutnou," žádá veřejnost vedení nemocnice.
Stavební práce mají trvat  do začátku prosince. Na rekonstrukci parkoviště je v letošním rozpočtu města vyčleněna částka převyšující tři miliony.

Na vyasfaltované ploše má vzniknout celkem jednapadesát parkovacích míst, z toho tři vyhrazená pro invalidy. Během rekonstrukčních prací bude z ulice Čs. armády do nového zálivu k parkovišti přemístěna autobusová zastávka, kompletně budou předlážděny chodníky a nově upraven přechod pro chodce k nemocnici, počítá se s jeho zkrácením a osvětlením.
Ústí nad Orlicí v současné době připravuje nový parkovací systém, který zpoplatní parkování i na místech, kde se dokud neplatilo. Jedním z nich bude právě parkoviště u Orlickoústecké nemocnice.

Nevyužitá Perla

Zaparkovat v centru Ústí je  poměrně věda, neprospěla tomu ani absence parkovacích míst na právě rekonstruovaných parkovištích. „Očekávali jsme, že dopravní situace bude horší, když se zavře parkoviště u nemocnice. Kolaps zatím nenastal. Je to o tom, že se doprava někam vytlačí a všichni vědí, že je to dočasné řešení. Když člověk ráno projíždí město, kličkuje mezi zaparkovanými auty, je zde i určitá tolerance ze strany policie," řekl Orlickému deníku Petr Hájek. Zároveň upozornil na nové parkovací plochy v areálu bývalé Perly 01,  které nejsou motoristy dostatečně využívány. „Tady vidím, že jsme jako město zaspali a nedali dostatečný prostor pro reklamu, abychom parkoviště řádně označili a řidiče na něj navedli," dodal ústecký starosta.