Spolek byl založen z iniciativy maminek, kterým zemřelo dítě dříve, než mohlo dospět. Nabízí pomoc nejen rodičům, ale také celé rodině, kamarádům, spolužákům, kolegům rodičů a všem, kterých se ztráta dítěte dotýká. Často lidé netuší, jak se chovat k rodičům, kteří přišli o dítě, jak projevit soustrast a účast v jejich bolesti. Dlouhá cesta je spolek jedinečný svým zaměřením a jediný v České republice tohoto typu.

Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují vždy v 19 hodin místních časů a tvoří virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

V letošním roce již počtvrté pořádá spolek Dlouhá cesta akci „Zapalme svíčku". Na různých místech v České republice se 14. prosince 2014 konají otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. Akce se kromě velkých měst uskuteční letos poprvé i v Lanš- krouně.

Více o chystané akci již její koordinátorka Šárka Zemachová: „Na neděli 14. prosince od 17.30 hodin jsme v kostele svatého Václava připravili vzpomínkovou akci na zemřelé děti. Vystoupí skupina Hlasy ve tmě, Jirka Hurych, Vojta Šprync a Marie Minářová. Svíčky si lidé mohou donést vlastní i s fotografií či vzkazem anebo je obdrží zdarma na místě. Vstupné je dobrovolné. Každý se může zapojit do podpory tohoto dne. Účastí na setkání nebo vzpomínkou doma se svou rodinou a přáteli. Důležitý je pocit sounáležitosti. Doufám, že se mi touto akcí podaří alespoň trochu prolomit společenské tabu, o kterém se příliš nemluví, a tím je smrt dítěte. Není nutné, aby vzpomínky zůstaly pouze v srdcích rodičů a nejbližších. Naše děti tady žily a v nás žijí dál. Pojďme tedy uctít jejich život. Mluvit o nich, protože i když naše děti zemřely, i nadále jsou naší součástí."