Jedna ze dvou dotací, které město Ústí dostane z ministerstva životního prostředí, je určena na výsadbu nové a obnovu stávající veřejné zeleně právě na Podměstí.
Celkem bude investováno 2,17 milionu korun, z toho 1,38 milionu korun činí státní dotace a 790 tisíc přidá město ze svého. „Tuto akci budeme realizovat již v letošním roce. Teď v období vegetačního klidu budou probíhat na Podměstí práce související s kácením nevhodných dřevin a stromů. V následujícím období, zejména pak v roce 2012, bude provedena nová výsadba a upravena stávající zeleň,“ upřesnil starosta města Petr Hájek. Změny na Podměstí se nebudou týkat jen zeleně, radnice plánuje i řadu stavebních úprav. Těch už se však dotace netýká, město je bude financovat z vlastních zdrojů. „Slibovali jsme je v našem volebním programu. V letošním rozpočtu na sídliště Podměstí myslíme částkou jeden milion korun. Ale tato akce bude rozdělena minimálně do období let 2011 – 2012, a to zejména z důvodu, že je potřeba v letošním rozpočtu finančními prostředky šetřit,“ podotkl Petr Hájek zvolený za sdružení Oušťáci.
Na sídlišti mají být opraveny chodníky a přidají se nové tam, kde chybí návaznost. Projektová dokumentace počítá i s výstavbou sportoviště a dětského hřiště, vše doplněné o městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše).
Ústí nad Orlicí také dostane dotaci z revolvingového fondu ministerstva životního prostředí na projekt nazvaný „Město Ústí nad Orlicí – město pro lidi, město pohody“. Podle Petra Hájka je jeho cílem zmapovat „bílá místa“ ve městě, na která se zapomíná, lidé tu postrádají městský mobiliář, dětské hřiště, sportoviště nebo propojovací chodníky. „Za dotační peníze se bude zpracovávat architektonický pohled na určité lokality v Ústí nad Orlicí, které zůstávají stranou běžného dění. Po sběru dat a grafickém vyhodnocení bude celý projekt prodiskutován na veřejnosti,“ dodal ústecký starosta. Výše dotace je 400 tisíc korun, město se na projektu bude podílet 200 tisíci korunami. Radnice si tak vytipuje lokality, na které by v budoucnu měla upřít pozornost.