Nejznámější a vyhledávaná je Pečárka polní (Agaricus campestris) rostoucí v zahradách, polích a na pastvinách a Pečárka ovčí (Agaricus arvensis) rostoucí v zahradách v parcích a prosvětlených lesích. Mezi nejznámější jedovaté patří Pečárka zápašná (Agaricus xanthoderma) rostoucí na stejných stanovištích jako Pečárka ovčí. Báze třeně a povrch klobouku u Pečárky zápašné po poranění intenzivně žloutne. Pečárka lesní (Agaricus silvaticus) roste v jehličnatých lesích a na řezu intenzivně červená. Je též jedlá. Trsovitě rostoucí Pečárka Bohusova (Agaricus bohusii) s hnědě šupinatým kloboukem je vzácná.

Pečárky rostou od jara do podzimu. Uměle vypěstovaným pečárkám se říká žampion, který se v mnohých kultivarech pěstuje po celém světě a je běžně k dostání po celý rok s širokým uplatněním v kuchyni.

(mm)