Byl ukončen provoz i ve zbývající části budovy s tím, že její obyvatelé byli přemístěni do náhradních prostor. Náhradní ubytování bylo řešeno jednak v bytě poskytnutém obcí Žampach a dále také v jednom domku v Dolní Dobrouči. Podmínky na nových „odloučených“ pracovištích jsou dobré a klienti domova by nijak neměli pocítit pokles kvality péče, i když se jedná o dočasná provizorní řešení. Také zaměstnanci domova přijali nové provozní podmínky a mimořádné práce s tímto spojené s velkým pochopením. Všichni čekají na jaro příštího roku, kdy by již měly být k dispozici obyvatelům domova zcela nové prostory, včetně půdní vestavby na hlavní zámecké budově na Žampachu.