Tvrdý oříšek má rozlousknout zastupitelstvo, které se dnes sejde v Lanškrouně. Zastupitelé mají rozhodnout, zda město souhlasí se stavbou nové polikliniky, a to na pozemcích naproti současné poliklinice. S tímto podnikatelským záměrem přišla do Lanškrouna pardubická společnost Vektor Investment.

Lékaři se před časem obrátili na zastupitele a vyzvali je, aby město nedávalo tomuto záměru zelenou. Důvody, proč ne, shrnuli do třech hlavních bodů. První je finanční: podle lékařů není jasné, jaká cena se přepokládá za prodej plochy pro ordinaci, navíc prý cena stále stoupá. „Zprvu 20 000, později 30 000 Kč/m2, celková cena 60 milionů za budovu pro 15 ordinací – tj. 4 miliony na 1 ordinaci! – neakceptovatelná cena,“ píše se ve výzvě. Lékařům se budova navržená městským architektem Přemyslem Kokešem ani nelíbí, domnívají se, že se do historické části města nehodí. Za třetí pak mají obavy, aby pozemek a stavba nebyly využity k jiným účelům než zdravotnickým… „Představitel f. Vektor se vyjádřil v tom smyslu, že pokud do budovy nebudou chtít lékaři, postaví ji klidně pro jiné komerční účely,“ apelují na zastupitele ve své výzvě. Odpůrci nové polikliniky jsou přesvědčeni, že by stačilo opravit tu starou.

Radní se nedomnívají, že by developerská firma, která už komerčním způsobem postavila polikliniku v Pardubicích, nasadila horentní sumy. Prý by byla sama proti sobě, protože pokud by byly ceny přemrštěné, o objekt by neměl nikdo zájem. Podle starosty města Martina Košťála se o záměru postavit novou polikliniku hovoří už několik let a město nemá peníze, aby projekt realizovalo samo. „V roce 2007 na popud na jedno lékaře – zastupitele vznikla pracovní skupina, která se zabývala zdravotnictvím,“ uvedl starosta. „Jako jeden z největších problémů řešila, co se současnou poliklinikou, jde o zastaralou budovu. Řešilo se, zda stačí částečná rekonstrukce nebo je nutná generální oprava celého objektu, případně zda by nebylo smysluplnější postavit novou. Proběhla i anketa mezi poskytovateli zdravotnických služeb a výsledek byl jednoznačný, že je upřednostňována výstavba nové polikliniky. To bylo projednáno i schváleno radou a zastupitelstvem.“ Podle starosty je také otázkou, kde by ordinovali lékaři, pokud by stará poliklinika procházela dlouhodobými opravami. „Pracovní skupina si nechala udělat odborný posudek, ze kterého vzešel závěr, že poliklinika potřebuje generální rekonstrukci,“ dodal Košťál.

Otázkou je, zda současné zastupitelstvo, kterému brzy skončí mandát, vůbec v této věci rozhodne a celou záležitost nepřenechá k řešení novému zastupitelstvu vzešlému v podzimních komunálních volbách.

Jaký je váš názor na záměr výstavby nové polikliniky? Hlasujte vpravo, diskutujte pod článkem.