V sobotu 27. května se v zámeckém areálu na Žampachu konala akce pro veřejnost, a to Zámecká slavnost, dětský den a den otevřených dveří. Domov pod hradem Žampach si při této příležitosti připomenul 50. výročí zahájení poskytování sociálních služeb na Žampachu.

Od ranních hodin na zámeckém nádvoří vytvářeli dřevěné sochy dva dřevořezbáři. Socha Jana zvaného Pancíř ze Smojna a Jadwigy, které jsou nyní vystaveny v kapli sv. Bartoloměje.

Vlastní program zámecké slavnosti a dětského dne na Žampachu byl zahájen v jednu hodinu po obědě. Děti i dospělí návštěvníci měli možnost účastnit se velmi pestrého programu. Na úvod procházel nádvořím slavnostní pochod klientů, zaměstnanců účinkujících, návštěvníků i dobrovolníků za doprovodu fanfár žáků ZUŠ Žamberk. Dále následovalo slavnostní zahájení a předtančení domácího souboru Ginko spolu s taneční skupinou Babylenky z Letohradu. Poté byl zahájen dětský den, kterým se letos Arboretum při Domovu pod hradem Žampach, připojilo k Mezinárodnímu dni fascinace rostlinami. Několik herních stanovišť bylo zaměřeno na poznávání stromů a bylin. Děti s nadšením plnili své úkoly na herních stanovištích a po té sledovali divadelní Indiánskou pohádku v podání Divadélka Romaneta. Na závěr odpoledne zahrála kapela Tempus folk rock.

V průběhu odpoledne byl v rámci dne otevřených dveří promítán dokumentární film „Domov pod hradem Žampach 50 let života.." a v předpremiéře také filmový snímek „Tomáš", který je určen pro letošní mezinárodní filmový festival MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL. Večerní program uvedli domácí Barbušáci s kapelou Fleck Band, která pak hrála k tanci a poslechu do pozdních večerních hodin.

„Letošní zámecká slavnost byla pro nás výjimečná, protože jsme se rozhodli tuto akci využít k připomenutí výroční padesátileté historie poskytování sociálních služeb v areálu na Žampachu. Jsme rádi, že nám přálo i počasí a nabídku našeho programu pro sobotní odpoledne využilo mnoho návštěvníků. Například dětí zapojených do herních a poznávacích stanovišť bylo téměř dvě stovky", říká k akci Luděk Grätz, ředitel domova.

Domov pod hradem Žampach patří k významným poskytovatelům sociálních služeb v Pardubickém kraji a tyto služby zajišťuje trvale s vysokou kvalitou. V současné době domov nabízí pět sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením - tři služby pobytové, jednu terénní a jednu ambulantní službu. Na podporu této hlavní činnosti domov rozvíjí také doplňkovou hospodářskou činnost – provozuje např. Arboretum a turistické informační centrum Žampach, obchůdek s vlastními rukodělnými výrobky Z pod hradu Žampach ve městě Letohrad. Dále pořádá kulturní, společenské, turistické a sportovní akce.

„Pro udržení kvality je nezbytné naše služby průběžně inovovat - měnit a modernizovat podmínky jejich poskytování. V současné době tak navyšujeme počet uživatelů služby chráněné bydlení, kteří mají možnost bydlet v domácnostech mimo žampašský areál a více se tak přiblížit životu běžné společnosti. Naopak v žampašském areálu připravujeme letos k otevření novou specializovanou službu pro děti a mladé dospělé s náročným chování, vč. poruch autistického spektra. Jedná se o vysoce individuální a kvalifikovanou službu s kapacitou pět míst a s jedním místem ve službě odlehčovací na pomoc pečujícím rodičům. Od příštího školního roku budou naše děti nově využívat služeb Střední školy a základní školy v Žamberku.", doplňuje informace Luděk Grätz.