Jak sama o sobě říká, je nenapravitelná optimistka a „motto"  vyjadřuje její postoj k životu a ke všemu, co dělá. Jejím osudem se před lety stal  Zámeček, pozoruhodné torzo někdejšího zámku, z něhož zůstala pouze jedna věž. Zámeček, který má za sebou pohnutou historii a který, řečeno nepříliš nadneseně, v posledních letech „vstává z mrtvých".

Už opravdu jen pamětníci si vzpomenou, jak se chodívalo na Zámeček do výletní restaurace, jak později chátral, či jak se o zámeckou věž starali  na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století lanškrounští skauti, kteří v ní měli klubovny. Se zrušením skautské organizace ovšem přišla opět doba chátrání a devastace, kdy už se zdálo, že Zámeček nikdo nezachrání…

Nakonec se ale přece jen našel nadšený investor, který zajistil, že objekt přestal chátrat a začala jeho postupná rekonstrukce. A „do hry" vstoupila i Krasava Šerkopová, jež se stala kastelánkou a organizátorkou akcí na Zámečku. Od doby, kdy byl znovu zpřístupněn veřejnosti, vykonala velký kus práce. Za sebou má sedm sezon, v sobotu zahajovala další. A jak už to má ve zvyku, připravila pro veřejnost akci s bohatým programem: Zámeckou slavnost.

„Prosila jsem zámecké skřítky o to, aby zajistili hezké počasí. A skřítci opravdu pomohli. Zatímco jinde pršelo, Zámečku se déšť v podstatě vyhnul a lidé přišli," hodnotila kastelánka spokojeně v sobotu navečer.

Se zájmem malých i velkých návštěvníků mohla být kastelánka Zámečku opravdu spokojená. Na Zámeckou slavnost jich v sobotu přišlo odhadem ke čtyřem stům. „Akce se povedla, za což jsem moc ráda.  Jsem ráda, že se lidé baví. A že přišli nebo přijeli nejen z nejbližšího okolí, ale také z větší dálky. Zámeček si pozornost zaslouží, protože je v řadě ohledů zajímavý," svěřila se Krasava Šerkopová před tím, než vyrazila na prohlídku věže i jejích tajemných sklepení s poslední sedmou skupinou návštěvníků. „Provázím sama a už téměř nemůžu mluvit, ale snad to ještě zvládnu," prohlásila s lehkým úsměvem.

Stále se sbírají knoflíky na rekord

Práci kastelánky na Zámečku provádí obdivuhodná žena bez nároku na odměnu, na akce pořádané na Zámečku shání sponzory a spřízněné duše, které jí pomáhají, aktivitám spojeným se Zámečkem věnuje spoustu času, vlastní práce i prostředků. „Už se mi i nabízeli někteří, že mi pomohou s prováděním, ovšem když jsem jim řekla, že za to nic nemám, bylo po zájmu," prozradila.

V Česku, ale i v zahraničí Zámeček a Krasavu Šerkopovou zviditelnily Knoflíkiády a rekordy spojené s knoflíky. A právě jim je zasvěceno jedno patro zámecké věže. Návštěvníci v něm mohou vidět nejen rekordně dlouhý návlek s knoflíky, který byl pelhřimovskou agenturou Dobrý den zanesen do knihy českých rekordů a jako světový rekord ho certifikátem potvrdilo i centrum „Guinness World Records" v Londýně, ale i spousta dalších zajímavých artefaktů, jejichž základem jsou opět knoflíky. Navíc stále pokračuje sbírání knoflíků, cílem je další světový rekord, tentokrát v nashromáždění nejvíce knoflíků na jednom místě. V současné době je jich už zhruba osm set tisíc, kastelánka by jich však pro ustavení rekordu chtěla mít milion… Knoflíkiády navíc Krasava Šerkopová spojuje i s charitativní činností, jejich výtěžek totiž pomáhá hendikepovaným.

Řadu zajímavostí nejen z historie Zámečku nabízí i prohlídka dalších dvou pater, z toho nejvyššího jsou pak jedinečné výhledy po okolí. Návštěvníky ovšem k prohlídce lákají i rozsáhlé sklepy pod věží. Tajemstvím opředená je pak chodba, která  z nich má údajně vést do Lanškrouna.

„Obdivujeme paní kastelánku, že se takhle o Zámeček stará. Určitě to není jednoduché. Byli jsme tu naposledy před třemi lety a dnes žasneme, co tu všechno přibylo. Před paní Šerkopovou smekáme, o to víc, že se snaží dělat tolik pro veřejné blaho," svěřili se manželé Dostálovi, kteří se svou vnučkou přijeli na Zámeckou slavnost z Ústí nad Orlicí.

Důležitá je 
další propagace

Součástí Zámecké slavnosti bylo i znovuotevření restaurace na Zámečku. „Jsem rád, že se to tu dává takhle dohromady, fandím tomu. A je dobře, že je restaurace znovu v provozu. Podle mě by tu měl být celoroční provoz, Zámeček si to zaslouží. A měla by být větší propagace, hlavně dole u silnice. Věž by měla být vidět i ze železnice od Olomouce, měl by tam být billboard. Ze Zámečku by mohlo být krásné turistické i kulturní centrum," řekl Orlickému deníku Čeněk Špičák, jeden z lanškrounských návštěvníků.