Odpověď na tuto otázku stále ještě z centra pro registraci světových rekordů nepřišla, doufám ale, že už se ji brzy dozvíme. Rekordní návlek byl upraven do jednoho z výklenků a bude při prohlídkách dalším zajímavým exponátem, i proto, že je jediný na světě.
V každém případě se stále pokračuje ve sběru volných knoflíků, v Lanškrouně je možno donést je do dvou sběrných míst: infocentra a drogerie nad Komerční bankou.
Všem, kteří už knoflíky poskytli nebo je donesou, děkuji. Už je s agenturou Dobrý den domluven další Český rekord, který bude nazván „Nejvíc knoflíků na jednom místě“.
Pravděpodobně bude zaregistrován na dalším ročníku Knoflíkiády. Kdy, to bude ještě upřesněno. Zatím se knoflíky třídí a počítají, na Zámečku vzniká pro návštěvníky další výjimečná výstavka těch nejzajímavějších knoflíků, která se bude postupně doplňovat.

Druhá Knoflíkiáda  neustále pomáhá

Stále probíhají dlouhodobější projekty. V rámci charitativní akce Knoflíkiáda jsme získávali prostředky na asistenční službu pro sedm zdravotně postižených klientů z Domova pod hradem Žampach. Od loňského prvního května do konce roku se podařilo získat pro tyto klienty díky hodným lidem velmi pěknou částku 112 615 korun. Všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, patří velký dík. Tím to však zdaleka nekončí, požádala jsem ředitelství domova, aby vybrali něco, co by sloužilo jejich klientům dlouhodobě a co by v domově bylo k trvalému užitku. Protože v domově žijí i malé děti, a zatím nebyly prostředky na vybudování a hlavně vybavení dětského hřiště, budou další peníze získané od 7. února použity na vybudování hřiště. Čím více prostředků se podaří za příštích pět měsíců získat, tím lepší hřiště vznikne a budou ho moci využívat klienti i návštěvníci domova. Každá pomoc je vítaná.
Kdo by chtěl, může přispět  jakoukoliv částkou, číslo darovacího účtu domova  je 10006-102125664/0600, u vkladu na hřiště je třeba uvést variabilní symbol 7777. Uvedeno je i na webových stránkách domova  www.uspza.cz. K 1. březnu byla pro klienty domova získána částka už přes 122 000 korun.
Veškeré informace o využití získaných prostředků i reportážích najdou zájemci na zámeckých stránkách www.novyzamek.cz. Pozor, dřívější stránky www.novyzamek.info již nefungují. 

Malování zaujalo 
i reportéry televizí

Koncem února byla natočena další reportáž o malování Tomáše Rybičky hlavou. Jde o jednoho z klientů, pro které je sbírka určena. Reportáž ČT o tom, jak Tomáš obrázky maluje a já prodávám pohlednice s jeho obrázky, byla vysílána v Událostech. Měla velký ohlas, za další tři dna se prodaly pohlednice za 1000 korun a hodně lidí Tomáše pozdravuje a moc mu fandí. Soubor Tomášových obrázků bude s jeho svolením ve zvětšené formě postupně letos vystaven v druhém patře Zámečku a bude součástí prohlídky.
Zároveň probíhalo i natáčení pro pořad Soukromá dramata. Reportérka televize Prima Sylva Dymáková, když jsem se ptala, proč by chtěla ukázat, jak Tomáš maluje a žije v tomto pořadu, mi odpověděla: „Příběh Tomáše Rybičky nás velice zaujal, je fantastické, co i přes svůj handicap dokáže vytvořit. Spousta lidí si při pohledu na něj řekne, že je to chudák, ale to je přesně myšlenka, kterou já podporovat nechci.  Myslím si opak, a to chci ukázat veřejnosti. Tomáš je totiž velmi  pozitivní a inspirativní člověk, jeho příběh může fungovat motivačně a věřím tomu, že tak fungovat opravdu bude. Má úžasný dar, tím, jaký je a  jak se staví k životu, dokáže posunout kupředu myšlení druhých, a to je v této době opravdu potřeba.“
Myslím, že tato slova žádný další komentář nepotřebují.

Návštěva v Domově pod hradem

Za Tomášem jsem tentokrát nejela sama, ale se slečnou Petrou Klimešovou.Ta před několika dny přišla k mému stánku v České Třebové na nádraží, a ačkoli nic nevěděla o Tomášově malování, při pohledu na pohlednici s jarním motivem květiny ve váze pronesla krásná slova: „Tohle maloval člověk s krásnou duší“. Vysvětlila jsem jí, kdo a jak ten obrázek maloval, a slečnu Petru to natolik zaujalo, že projevila přání se s Tomášem seznámit. Protože jsem se chystala do Žampachu jet ukázat Tomášovi, jak jsem nechala zvětšit zatím dva jeho obrázky na výstavku na Zámeček, pozvala jsem Petru, aby jela se mnou.
Nejdříve jsme si šly s manažerkou domova prohlédnout dílny, kde klienti vyrábí velmi pěkné drobnosti. Dokonce si slečna Petra mohla vyzkoušet zajímavou techniku vytváření neobvyklých obrázků pomocí žehličky a voskových pastelek, prohlédly jsme si pěkné výrobky z různých materiálů i dílnu keramickou, kde se připravovaly výrobky na výstavu. Potom jsme se vydaly za Tomášem do školy, zvětšené obrázky se mu moc líbily a měl z pozdravů od zákazníků, které jsem mu poctivě vyřídila, velkou radost.
Dovezla jsem do domova také další část sbírky, tak zase něco přibylo na zařízení pro dětské hřiště.

Zámeček přivítal  20 000. návštěvníka

Letošní osmý březen bude zapsán v návštěvní knize Zámečku jako den, kdy jsem přivítala jubilejního návštěvníka. Stala se jím paní Antonie Novotná  ze Šumperka, která s dalšími 31 návštěvníky přijela se zájezdem na Zámeček.
Tentokrát náhoda přála tomu pravému, protože paní Antonie ví o sbírce knoflíků na další rekord a při své návštěvě jich donesla přes 9 kilo. Ty se jí podařilo shromáždit od podzimu, kdy poslala také přes 9 kilo knoflíků do zámecké sbírky. Měla radost z dárků, které jsem pro jubilejního návštěvníka měla připravené, a prohlídku si užívala i celá skupina ze Šumperka. Ani chladné počasí a sněžení paní Antonii neodradilo, přestože se mi svěřila, že když viděla,  jak znovu chumelí, moc se jí na výlet nechtělo. Kvůli knoflíkům se ale nakonec na cestu vydala a nelitovala.

Představíme se 
na veletrhu Infotour

Poprvé jsem se přihlásila na tento informační veletrh, který se uskuteční v pátek a sobotu v Hradci Králové. Ráda bych informovala veřejnost při příležitosti letošních výročí o tom, že Zámeček vůbec existuje a nabízí zajímavou a netradiční prohlídku a další možnosti využití těchto historických prostor. Doufám, že to přispěje ke zvýšení návštěvnosti.
Už je také znám termín vernisáže letošního 4. ročníku výstavy Maximální fotografie, instalované fotoklubem Lanš-kroun v prostorách zámeckých sklepení. Proběhne za přítomnosti autorů 26. 5. od 10 hodin. Letos by měly být vystaveny fotografie na téma „Barokní stavby“. Už se těším na obrázky, které budou pro návštěvníky jako každý rok zajímavé.
K letošnímu výročí jsem vydala i pamětní pohlednici, kterou je možno zakoupit na Zámečku. Krasava Šerkopová