Hasiče čeká stěhování na jinou adresu, nyní sídlí v již nevyhovujících prostorách na podměstí v blízkosti Divoké Orlice. Stanice bude nově umístěna na druhé straně města v bývalých vojenských kasárnách. „Nová požární stanice vyroste na pozemku v okrajové části města, v místě bývalých Orlických kasáren, s přímým výjezdem na silnici první třídy číslo 11, čímž bude zajištěn rychlejší a bezpečnější výjezd zásahové techniky,“ informoval krajský ředitel profesionálních hasičů Aleš Černohorský.

Obyvatelé Žamberku se shodují, že si novou základnu místní hasiči zaslouží. „Nejen my, co fandíme hasičům, ale určitě všichni přejeme rychlou stavbu bez překážek a v zimě mírné počasí. Nová požární základna v Žamberku bude moc pěkná, praktická a hlavně užitečná,“ konstatoval Jindřich. Stavbu kvituje i zdejší radnice. Starosta města Oldřich Jedlička oceňuje zejména dislokaci nového objektu do bývalých kasáren s přímým napojením na silnici první třídy, které zjednoduší a zbezpeční zásahy hasičů. „Výjezd ze stávající stanice do ulice Vrbí je velmi komplikovaný a nebezpečný jak pro zásahová vozidla, tak pro ostatní účastníky silničního provozu,“ podotkl Jedlička a za město poděkoval za investici, která zlepší podmínky pro zajištění požární ochrany jeho obyvatel.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje usiloval o nové zázemí pro hasiče v Žamberku několik let. Na stavbu získal dotaci z evropských fondů určenou na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Stavba přijde na zhruba 60 milionů korun, dotace přesáhla 19 milionů. Na zpracování projektové dokumentace přispělo hejtmanství finančním darem ve výši 600 tisíc korun. Nová moderní budova poskytne hasičům kvalitní zázemí pro výkon služby, jejím pozitivem bude i snížení nákladů na provoz stanice, zejména výdajů za opravy a údržbu či spotřebovanou energii.