ŽAMBERK– Někteří obyvatelé dali dalším krokem jasně najevo, že si pevně stojí na svém a s výstavbou supermarketu Lidl na Náměstí Generála Knopa nesouhlasí. Jak se Deník přesvědčil na stránkách ministerstva vnitra, v pondělí 26. března vzniklo občanské sdružení Lidé proti Lidlu, které sídlí v domě, jehož společenství vlastníků podepsalo s Lidlem dohodu o úpravách projektu a finančním vyrovnání. Občanské sdružení pokračuje ve sbírání podpisů do protestní petice. Ta je na webových stránkách města www.zamberk.eu volně ke stažení, podepsaný formulář se může nyní posílat na adresu občanského sdružení poštou. Deníku se dohodu podepsanou 15. března podařilo získat. Fuertes development, s. r. o., společnost zastupující Lidl, a společenství vlastníků se v ní po dvou veřejných jednáních dohodly na některých úpravách projektu a na finančním vyrovnání, z něhož by měla být financována například výměna oken v dotčených objektech, vysázení živého plotu nebo přemístění zařízení na pozemku. Dohoda řeší úpravy oplocení areálu prodejny, zeleň i náhradu za zabraný pozemek. Společenství vlastníků se jí však také zavázalo, že již výstavbě nebude bránit. „Dojde–li přesto ze strany společenství vlastníků nebo jednotlivých vlastníků k odvolání či jakémukoli napadání projektu, nedojde ze strany investora k žádnému z výše uvedených plnění,“ říká dohoda.